Varen in Overijssel

Gepubliceerd op 24 november 2017

De provinciale vloot bij Beukerssluis.

De provincie Overijssel controleert 155 kilometer provinciaal water, waarvan 130 kilometer vaarweg. De centrale organisatie houdt zich bezig met projecten, technische installaties, vergunningverlening en toezicht en handhaving.

Inspectie Scheepvaart

De inspectie scheepvaart is vooral actief op het water. Zij controleert en handhaaft de naleving van wet- en regelgeving.

Controle en onderhoud vaarwegen

De rayons Salland en Beukers controleren de vaarwegen en zorgen voor een goed onderhouden en aantrekkelijke vaarroute. Rayon Salland regelt onderhoud en beheer van het kanaal Almelo-De Haandrik. Rayon Beukers doet dat voor de vaarwegen in Noordwest-Overijssel.

De sluizen Aadorp en Beukers

Sluis Aadorp is verantwoordelijk voor de bruggen en sluizen in het kanaal Almelo-De Haandrik. Sluis Beukers is dat voor de bruggen en sluizen in de regio Noordwest-Overijssel.


Bedieningstijden

Overzicht van de bedieningstijden van de bruggen en sluizen in Overijssels beheer.

Noordwest-Overijssel

Kanaal Almelo de Haandrik