Varen in Overijssel

Gepubliceerd op 4 april 2017

De provinciale vloot bij Beukerssluis.

De provincie Overijssel controleert 155 kilometer provinciaal water, waarvan 130 kilometer vaarweg. Onderhoud en beheer van het kanaal Almelo-De Haandrik worden gecoördineerd vanuit rayon Salland en de vaarwegen in Noordwest-Overijssel vanuit rayon Beukers. De sluizen Aadorp en Beukers zijn centrale objecten. Sluis Aadorp vervult een coördinerende rol voor de bruggen en sluizen in het kanaal Almelo-De Haandrik en sluis Beukers voor de bruggen en sluizen in de regio Noordwest-Overijssel.

Projecten, technische installaties, vergunningverlening en toezicht en handhaving maken onderdeel uit van de centrale organisatie. De inspectie scheepvaart is vooral actief op het water en houdt toezicht op naleving van wet- en regelgeving. Indien nodig wordt handhavend opgetreden door de medewerkers van de inspectie scheepvaart. De rayons inspecteren de vaarwegen en zorgen voor een goed onderhouden en aantrekkelijke vaarroute.

Download de vaarwaterkaarten

Kaart Kop van OverijsselKop van Overijssel

Kaart van kanaal Almelo de HaandrikTwente: