Bijeenkomst Hoe (be)stuur je op duurzaamheid

Gepubliceerd op 5 februari 2015

header_gelderland_overrijssel_B

In Grond, Weg- en Waterbouw

23 januari 2015, 12.30 - 17.00 uur, provinciehuis Overijssel in Zwolle

Duurzaamheid staat hoog op de bestuurlijke agenda, maar hoe stuur je hier nu op in de praktijk? Tijdens deze bijeenkomst voor bestuurders en afdelingshoofden in grond, weg- en waterbouw geven collega bestuurders handvatten. Met inspirerende voorbeelden uit de praktijk maken zij duurzaamheid concreet, laten zien dat het geld oplevert en direct toepasbaar is.

Sprekers, panelleden en inspiratoren

Jacqueline Cramer [150x160] Gerrit Jan Kok hoge resolutie [150x160] Conny Bieze [150x160]

Jacqueline Cramer
directeur van het Utrecht Sustainability Institute en professor duurzame innovaties

"Vergroot eerst de koek voordat u hem verdeelt."

Gerrit Jan Kok
gedeputeerde provincie Overijssel

Er valt geld te verdienen aan duurzaamheid. Investeren in duurzaamheid geeft (meer) waarde aan leefbaarheid en levensduur. Nu moeten we het denken omzetten in doen.”

Conny Bieze
gedeputeerde provincie Gelderland

"Denk je duurzaam, dan denk je aan morgen."

-panellid-

Arnoud van Vliet, WSHD [150x160] theo_van_de_gazelle_1354004619 3 Lindy Molenkamp, provincie Overijssel [150x160]

Arnoud van Vliet
secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta, voorzitter directeurenoverleg Duurzaam GWW

Green Deals mogen geen dode letter op gekleurd papier zijn: Opdrachtgevers en marktpartijen moeten twee stappen naar voren zetten en samen de Aanpak Duurzaam GWW dé standaard maken in de aanbestedings-procedure.”

-panellid-

Theo van de Gazelle
plv. directeur-generaal Rijkswaterstaat

"Rijkswaterstaat werkt samen met haar ketenpartners aan duurzaam gebruik en beheer van wegen en water."

-panellid-

Lindy Molenkamp
voorzitter platform WOW regio Noord en Oost Nederland en hoofd eenheid Wegen en Kanalen provincie Overijssel

"Wat gaat u vanaf vandaag duurzamer doen?"

-panellid-

Albert Martinus 150x160 Esseline Schieven Hans van Agteren, gemeente Enschede [150x160]

Albert Martinus
directeur Martinus Groep

Duurzame meerwaarde komt slechts tot stand indien overheid en markt nauw samenwerken, er ruimte is voor opbouw van sociale cohesie en erkenning plaatsvindt van de behoeften van huidige en toekomstige generaties

-panellid-

Esseline Schieven
vakdirecteur Ontwikkeling & Uitvoering gemeente Groningen

samen te werken ligt er een stevige basis!"

Betonketenconvenant gemeente Groningen

-panellid-

Hans van Agteren
wethouder gemeente Enschede

"Een integrale benadering zorgt voor een duurzamere oplossing."

Wateroverlast in de stad te lijf middels de stadsbeek

-inspirator-

Ellen Prent, gemeente Haaksbergen [150x160] Maurice Beijk, Unipro [150x160] theo leupen 155x150

Ellen Prent
wethouder gemeente Haaksbergen

"De kracht van het (groene) Concept"

Op naar het meest duurzaamste industrieterrein van Nederland: een co-creatie tussen gemeente en bedrijfsleven.

-inspirator-

Maurice Beijk
specialist duurzaam bouwen Unipro

"De kracht van het (groene) Concept."

Op naar het meest duurzaamste industrieterrein van Nederland: een co-creatie tussen gemeente en bedrijfsleven

-inspirator-

Theo Leupen
teammanager Natuurlijk Ondernemen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

"Lef om te experimenteren, het actief delen van Best Practices en de wil om van elkaar te leren zijn belangrijke succesfactoren voor het versnellen van verduurzaming in de Nederlandse Grond-, Weg en Waterbouw"

-gespreksleider-

Roel de Jong, wetterskip fryslan [150x160] Wilbert de Hoog, provincie Overijssel [150x160] boender, gemeenten molenwaard [150x160]

Roel de Jong
lid Dagelijks Bestuur en loco-dijkgraaf Wetterskip Fryslan

"Door een gestructu-reerde aanpak zijn wij er in geslaagd het containerbegrip 'duurzaamheid' weer inhoud te geven en uit te werken in een concrete uitvoeringsstrategie."

Van breed naar focus

-inspirator-

Wilbert de Hoog
projectleider provincie Overijssel

"Duurzaamheid in projecten is hard werken en volhouden."

Planstudie N342 (optimalisatie kruispunten A1 - N737)

-inspirator-

Kees Boender
wethouder gemeente Molenwaard

"Duurzaam voordoen, is duurzaam volgen"

Waarom een kleine gemeente meedoet aan de Green Deal

-inspirator-

Egbert Dijk 150x160 Gerwin Hop - Over Morgen [150x160] tim van Beek

Egbert Dijk
beleidsmedewerker duurzaamheid provincie Overijssel

"Infrastructuur voor elektrische oplaadpunten een must bij transitie naar duurzame mobiliteit."

Omarm de laadpaal!

-inspirator-

Gerwin Hop
eigenaar Over Morgen

"Infrastructuur voor elektrische oplaadpunten een must bij transitie naar duurzame mobiliteit."

Omarm de laadpaal!

-inspirator-

Tim van Beek
kwartiermaker projectgroep openbaar opladen provincie Gelderland

Gemeentelijke samenwerking is essentieel om tot een efficiënte uitrol van elektrisch vervoer te komen

-inspirator-

fotoPeter Foto Max 144x160 Michiel Uitdehaag GA- 145x160

Peter Willems
programmamanager duurzaamheid waterschap Rivierenland

"Van afvalwater-verwerker naar energie-producent: zet eens een andere bril op!"

Duurzaamheid en energiefabriek bij waterschap Rivierenland

-inspirator-

Max Schurink
projecmanager provincie Gelderland

"De Aanpak Duurzaam GWW heeft ons geholpen om de resultaten van alle projectstudies te bundelen om vervolgens bewuste keuzes te maken voor een geïntegreerde duurzame oplossing.

Traverse Dieren

-inspirator-

Michiel Uitdehaag
wethouder gemeente Wageningen

"Innovatie komt niet op gang door bewezen technieken"

Verwarmd fietspad

-inspirator-

Sander Lubberhuizen150x167 Ronald Vermeer145x161

Sander Lubberhuizen
teammanager Civiele Projecten gemeente Apeldoorn

"Voor een echte stap in duurzaam GWW moet je samenwerken!"

Duurzaam GWW, go's extreme met gemeenten

-inspirator-

Ronald Vermeeren
sr. adviseur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Duurzaamheid in de GWW sector: samen kom je verder

-spreker-

A.J. Aanstoot, gemeente Rijssen-Holten [150x160] Peter Drenth, Gemeente Doetinchem [150x160] foto willem, gemeente Zwolle 150x160

Jan Aanstoot
wethouder gemeente Rijssen-Holten

"Duurzaam aanbesteden, zakelijk en sociaal."

Aanbesteden Duurzaam

-inspirator-

Peter Drenth
wethouder gemeente Doetinchem

"Duurzaam, gewoon doen!"

Verduursaam Achterhoek

-inspirator-

Willem Bosch
adviseur duurzame mobiliteit gemeente Zwolle

"Zwolle, de meest duurzame fietsstad van Nederland!"

Zwolle fietsstad 2014

-inspirator-

Jos van Hees Karl Blokland

Jos van Hees
directeur Netwerkontwikkeling, Rijkswaterstaat Oost-Nederland

"Vispassage verbindt water en mensen"

Vispassages Uitvliet Middelbeek & Heelsumse beek, een Kader Richtlijn Water maatregel

-inspirator-

Karl Blokland
plaatsvervangend algemeen directeur en plaatsvervangend secretaris, Waterschap Vallei en Veluwe

"Vispassage verbindt water en mensen"

Vispassages Uitvliet Middelbeek & Heelsumse beek, een Kader Richtlijn Water maatregel

-inspirator-


Bekijk het fotoalbum

fotoalbum van evenement

Inspiratie Duurzaam Ontwikkelen

onlinemagazine

Online magazine met 30 mooie praktische voorbeelden van duurzaam ontwikkelen in Overijssel onderverdeeld in thema's. Verder veel informatie over te gebruiken instrumentaria, tips, geleerde lessen, planning, proces etc.

Programma in het kort

12.30 uur Ontvangst
13.00 uur Opening met Gerrit Jan Kok
13.05 uur Paneldiscussie
13.40 uur Inspiratiecarrousel deel 1 met duurzame initiatieven
14.40 uur Pauze
14.55 uur Intermezzo door Jacqueline Cramer
15.05 uur Duurzaam GWW door Ronald Vermeeren
15.15 uur Inspiratiecarrousel deel 2
15.45 uur Reflectie door Jacqueline Cramer
16.05 uur Afsluiting door Conny Bieze
16.10 uur Theatraal sluitstuk
16.20 uur Netwerkborrel
17.00 uur Einde

Duurzaamheid moet je gewoon doen! - Verslag bijeenkomst