Logistiek in Overijssel

Gepubliceerd op 16 oktober 2017

Logistieke ligging Overijssel in Europa

Bijna alle bedrijven hebben dagelijks te maken met goederenvervoer en logistiek. De ontwikkelingen binnen deze sector zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en economische groei in Overijssel. De provincie wil graag met de sector het goederenvervoer en de logistiek duurzaam versterken. Hiervoor is de Strategisch Logistieke Alliantie opgericht.

Netwerk onderzoekt mogelijkheden

De Strategisch Logistieke Alliantie (SLA) is een netwerk van bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en belangenorganisaties. SLA onderzoekt waar de mogelijkheden liggen op de volgende terreinen:

  • Ruimte en bereikbaarheid
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Vernieuwing en innovatie
  • Profilering en Acquisitie

Overijssel neemt samen met de regio’s Zwolle-Kampen, Twente en Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen), deel aan het landelijk programma Beter Benutten Goederenvervoer.

Bereikbaarheid over water

Eén van de aandachtspunten is meer gebruik maken van goederenvervoer over water. Vervoer over water is niet alleen duurzamer en veiliger maar zorgt ook voor minder drukte op de wegen.

Wat is het provinciale beleid en wie voert dat uit?

Het provinciale beleid voor goederenvervoer en logistiek staat in de  Omgevingsvisie en in het Koersdocument Goederenvervoer en Logistiek (pdf, 9,1 MB) beschreven. De Strategisch Logistieke Alliantie zorgt voor de uitvoering van dat beleid. Op dit moment werken we aan een meerjarenprogramma. In juli 2017 zijn onderstaande uitgangspunten opgesteld. In het najaar van 2017 wordt het programma vastgesteld.

Uitgangspunten voor het sterker maken van logistiek in Overijssel

Contact

Janneke Gramberg
Programmasecretaris
j.gramberg@overijssel.nl
06 – 55 23 85 17

Femke Smit
Projectondersteuner
f.smit@overijssel.nl
06 – 10 76 85 19

Strategische Logistieke Alliantie

Wat biedt de SLA?

De SLA wil een netwerk bieden voor de logistieke sector in Overijssel. We delen kennis, ervaringen en faciliteren initiatieven. Graag komen we met u in contact over wat er bij u in de organisatie speelt. We kunnen ideeën uitwisselen, u in contact brengen met mensen en instanties die u verder kunnen helpen en ervoor zorgen dat u kunt aansluiten bij lopende ontwikkelingen. Of u helpen om tot een nieuwe ontwikkeling te komen. Op deze manier willen we samen met u uitvoering geven aan het provinciale beleid.

Wilt u als bedrijf meedenken en u aansluiten bij de Strategisch Logistieke Alliantie? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Janneke Gramberg.

Logistiek makelaars

Logistiek makelaars

Onafhankelijke adviseurs voor bedrijven en instellingen met logistieke uitdagingen.

Regio Stedendriehoek

Regio Zwolle-Kampen

Regio Twente