Toolbox adviseurs

Gepubliceerd op 29 juli 2019

Wanneer uw klant of een lid van uw vereniging een asbestdak heeft, heeft hij voor de aanpak behoefte aan voldoende informatie en gericht advies. Zijn er bijvoorbeeld financiële en fiscale mogelijkheden om de kosten voor dakvervanging te verlagen? Hoe zit het met de verzekering? Welke risico’s lopen eigenaren van een asbestdak, nu en in de toekomst? Niets is duidelijker dan tekst en uitleg. Als adviseur/intermediair kunt u daar een rol in spelen door hen informatie te geven of door te verwijzen.

Op basis van onze ervaringen hebben we ter ondersteuning informatie verzameld en samengesteld. Maak vooral gebruik van de (communicatie)middelen op deze pagina om eigenaren van een asbestdak verder te helpen.

informatie voor adviseurs

Financieel en fiscaal adviseurs

De vervanging of verwijdering van een asbestdak vraagt om een financiële investering en een plan gericht op de toekomst. Voor een gedegen financieel plan en advies bent u de aangewezen partij. U kent uw klant, zijn persoonlijke situatie en wensen. Diverse financieringsmogelijkheden vragen tijd en vooruitplannen. Voor uw klant is het belangrijk om hier op tijd mee te starten.

Makelaars

Als makelaar bent u de spil in de aan- en verkoop van woningen, bedrijfspanden en ander onroerend goed. Het asbestdakenverbod raakt ook uw werk. U kunt kopers en verkopers bewust maken van het asbest op hun dak. Het is belangrijk dat zij nadenken over de toekomst van het pand en/of het bedrijf én wat dit voor hen betekent. U kunt hen daarbij helpen en ze doorverwijzen naar de juiste partijen.

MKB Nederland

Voor individuele bedrijven én ondernemers op een bedrijventerrein biedt een overkoepelende instantie een steun in de rug als het gaat om de aanpak van asbestdaken. Een KVO-werkgroep kan bijvoorbeeld ondernemers helpen met de juiste informatie rondom het asbestdakenverbod. Zo stimuleer je bewustwording en laat je zien hoe eigenaren het dak (duurzaam en energiebesparend) individueel of juist samen aan kunnen pakken!

Verzekeraars

In aanloop naar het asbestdakenverbod stijgen verzekeringspremies en is uiteindelijk een asbestdak niet meer verzekerbaar. Duidelijkheid over deze feiten is belangrijk voor elke eigenaar van een asbestdak. Zo weten ze waar ze aan toe zijn en worden ze aan het denken gezet over de risico’s van het asbestdak en natuurlijk de aanpak ervan. Als verzekeraar kunt u deze boodschap overbrengen.

Saneerders & ontzorgende samenwerkingen

De provincie ondersteunde meerdere initiatieven en coalities; samenwerkende bedrijven die eigenaren van een asbestdak een ontzorgend totaalproduct aanbieden. Zij kunnen dakeigenaren helpen bij de aanpak van het asbestdak. www.asbestschakel.nl

Kijk op www.ascert.nl voor professionele asbestsaneringsbedrijven.

Stappenplannen vervangen asbestdaken

Stap voor stap wordt uitgelegd hoe dakeigenaren het verwijderen of vervangen van het asbestdak kunnen aanpakken.

Asbestdakenkaart

asbestkaart

Bekijk de interactieve kaart op postcode met het overzicht van (vermoedelijke) asbestdaken.

Meer informatie voor dakeigenaren

Gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen over het asbestdakenverbod, de aanpak en de mogelijkheden. Voor meer informatie over het verbod, de aanpak van uw asbestdak en stortopties kunt u dakeigenaren verwijzen naar de:

Films

Hoe herken ik asbest? Herkennen van en het omgaan met asbest.

Films eigenaren asbestdaken. Eigenaren vertellen hun verhaal over hoe zij het vervangen van hun dak hebben aangepakt.