Toolbox bedrijven

Gepubliceerd op 10 april 2019

Als ondernemer of marktpartij kunt u dakeigenaren helpen hun asbestdak te verwijderen en te vervangen voor een nieuw (duurzaam) exemplaar. Er ligt in Overijssel nog zo’n 10 miljoen vierkante meter asbest op de daken. Deze verwijdering vraagt om een investering van ongeveer 400 miljoen euro. Een zakelijke kans voor iedere ondernemer! Van saneerder, aannemer tot leverancier van zonnepanelen.

Door als ondernemers werkzaamheden samen te voegen, wordt het vervangen van een asbestdak voor een dakeigenaar nog makkelijker, overzichtelijker en aantrekkelijker. Hoe speelt u in op de behoefte van de dakeigenaar en komt uw product in beeld? Aan de hand van onze ervaringen geven we u diverse suggesties.

Infographic Asbestdaken voor Ondernemers (pdf, 290 kB)

Contact

Meer informatie over samenwerken aan asbestvrije daken?

asbest@overijssel.nl

animatie foto samenwerking intekenlijst

Tips en best practices

De vraag naar de sanering van asbestdaken zal met het oog op het asbestdakenverbod per 2024 stijgen de komende jaren. Er is behoefte aan meer aanbod van ondernemers van dakvervanging tot duurzame dakvernieuwing. Het liefst in de vorm van een totaalpakket, van advies tot uitvoering. Hoe maakt u zo goed mogelijk gebruik van deze vraag in combinatie met uw aanbod? Aan de hand van onze ervaringen geven we diverse tips en suggesties.

Wat is de behoefte van de klant?

Waar heeft de klant behoefte aan? En wat kunt u beter wel of niet doen als u uw product onder de aandacht wilt brengen? Kortom waar liggen uw kansen?

Businesscase

Behaal maximaal rendement met uw product in het proces van dakverwijdering of –vernieuwing. Een businesscase kan u daarbij helpen. Als provincie hebben we de nodige ervaring met het samenstellen van dergelijke businesscases. Onze ervaringen met diverse bedrijven en coalities (bundeling van werkzaamheden in het asbestsaneringsproces) zijn hiervoor waardevolle input. Een businesscase geeft handvaten voor een gedegen plan voor het in de markt zetten van uw product.

Heeft u een mooi product in de keten van sanering of dakvervanging? Of heeft u de handen ineen geslagen met meerdere bedrijven voor een totaalproduct. Wilt u meer weten over onze ervaringen? Neem dan contact met ons op: asbest@overijssel.nl

Informatie en links

informatie banner

Er is veel informatie te vinden over asbest, het asbestdakenverbod en over dakverwijdering en dakvervanging.