Onderwerpen

Gepubliceerd op 6 maart 2018

Grond en Gebouwen

De provincie heeft diverse (landbouw- en natuur)gronden en gebouwen in eigendom. Deze kunnen gekocht of gepacht worden.

Verkeer en vervoer

Goede bereikbaarheid, vlotte en veilige doorstroming.

Bodem

Beschermen, gebruiken en herstellen, in het kort de basis voor het bodembeleid in Overijssel.

Cultuur

Festivals, monumenten, musea. Kunst en cultuur is er in vele vormen en voor iedereen.

Energie

NEO: in 2020 wil Overijssel steeds meer energie uit biomassa, bodem, wind en zon halen.

Archeologie

Direct zoeken in de database van het Archeologisch Depot Overijssel. Archeologische historie provincie.

Milieu

Een schoon milieu is ontzettend belangrijk. De provincie beschermt, reguleert en houdt toezicht.

Economie

Overijssel Werkt! Doel is het behouden en waar mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid.

Omgevingswet

Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen.

Openbaar Vervoer

Het openbaar vervoer maakt mensen mobiel en is een essentieel onderdeel van onze samenleving.

Inrichting leefomgeving

Een zorgvuldig afgewogen ruimtelijke invulling van Overijssel is het uitgangspunt van het provinciale ruimtelijke beleid.

Natuur en landschap

Natuur is een belangrijk element voor onze woon, werk- en leefomgeving en zelfs voor ons voortbestaan.

Toerisme

Ontdek de schoonheid van het landschap, de prachtige oude Hanzesteden en de rijke cultuur.

Wegen en vaarwegen

Een goede bereikbaarheid in Overijssel is cruciaal: de provincie zet zich in voor goede en veilige wegen en vaarwegen.

Water

Duurzaam waterbeheer: niet te veel, niet te weinig, op het goede moment en voldoende helder en schoon.

Sociale kwaliteit

Het beleid voor zorg en samenleving richt zich op senioren, vrijwilligers en sport.