Externe veiligheid


De vuurwerkramp in Enschede heeft duidelijk gemaakt dat continue aandacht nodig is voor veiligheid. Als gevolg hiervan is in de afgelopen jaren de aandacht voor externe veiligheid flink toegenomen. Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s op de omgeving die samenhangen met het produceren, verwerken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. De provincie werkt nauw samen met diverse partijen in Overijssel om die risico's te bestrijden

12 oktober 2015
19 november 2008
19 november 2008
19 november 2008
9 november 2012
25 november 2009