Kaarten  over Overijssel en bijbehorende websites

Zoeken in de site
naar boven
 

Digitale kaarten en feiten

Digitale kaarten en feiten

26 februari 2014

Hieronder staan per thema diverse linken die u direct naar kaarten of cijfers leiden. Daar waar "website" staat kunt u naar de pagina waar meer informatie is te vinden over het onderwerp van een bepaalde kaart.

Atlas van Overijssel

Geoportaal Overijssel

Kaart Europaloket projecten - Website Europaloket

Kaart Verkeersintensiteiten- Website Bereikbaarheid

Kaart wegwerkzaamheden Overijssel - Website Werk aan de Weg

Kaart KEM (kosten effectieve maatregelen) 

Cijfers Bereikbaarheid

Bodematlas - Website Bodematlas

Kaart Asbestsanering  - Website Bodemsaneringsprojecten

Kaart Grondwaterbeschermingsgebieden  

Cultuurhistorische waardenkaart - Website Cultuur

Cultuurhistorsche Atlas  - Website Cultuurhistorische Atlas

Kaart Bedrijventerreinen  - Website Economie met APO nieuwsbrief

Hernieuwbare energie- Website Nieuwe energie

Kaart Energieprojecten - Website Nieuwe energie

Kansenkaart Bio-energie  - Website Kansenkaart Bio-energie 

Geen kaarten beschikbaar

Kaart Geluidshinder - Website Geluidsbelasting

Kaart Hemelhelderheid - Website Milieu

Kaart Groenloket - Website Groenloket

Nationale Landschappen en parken - Website Nationale Landschappen

Kaart Natura 2000 - Website Natura 2000

Kaart Wildbeheer - Website Natuur

Kaart Reconstructiezonering

Omgevingsvisiekaart  - Website Omgevingsvisie

Kaart Verblijfsrecreatie - Toerisme feiten en cijfers

Kaart Fiets- en wandelroutes

Kaart Toeristische regio's 

Risicokaart - Website Risicokaart

Wateratlas - Website Wateratlas

Kaart Waterwingebieden  - Website Watergebruik

Grondwatermeetnet met kaart en cijfers

Kaart Kulturhusen  - Website Kulturhusen

naar boven 

Gerelateerde informatie

collage van kaartennaar boven
naar boven