Resultaten

Gepubliceerd op 14 augustus 2019

Meiden voor de Statenzaal met frisdrank in de hand

Het project Overijssel doet mee! is in 2008 gestart als Jong Overijssel doet mee!, op initiatief van Provinciale Staten. Sinds 2011 werkt de provincie in het project intensief samen met ProDemos, Huis voor Democratie en rechtsstaat en 14 Overijsselse gemeenten.

Doel

Met Overijssel doet mee! wil de provincie jongeren en volwassenen betrekken bij de democratie en hen laten zien en ervaren hoe de politiek werkt.

Uit onderzoek blijkt dat met name jongeren er nog te weinig van weten. In verschillende vormen, die altijd aansluiten bij de leeftijd en belevingswereld van de deelnemers, betrekken wij hen.

Voor scholieren vanaf 15 jaar vormen de activiteiten een mooie aanvulling op de lessen geschiedenis, maatschappijleer en Nederlands. De activiteiten zijn bedoeld voor scholieren uit de bovenbouw vmbo, havo, vwo en 1e en 2e jaar mbo- en hbo-studenten.

7.000 persoonlijke contacten

Het aantal deelnemers dat we persoonlijk ontmoeten is van 425 bij oprichting van het project gestegen tot inmiddels ongeveer 7.000.

Aan de activiteiten werken 61 raadsleden van 16 gemeenten en 32 (van de 47) Statenleden mee.

Democratie- en Provinciespelen in het provinciehuis

Deelnemers kruipen in de huid van een lid van Provinciale Staten en maken zo kennis met politieke besluitvorming in de praktijk. Tijdens het spel speelt een Statenlid de rol van gedeputeerde.

Aantal spelen: ca. 140 per jaar

Democratiespelen op het gemeentehuis of op school

Deelnemers kruipen in de huid van een raadslid en maken zo kennis met politieke besluitvorming in de praktijk. Het spel wordt onder begeleiding van een begeleider van ProDemos gespeeld in de raadszaal van Almelo, Deventer, Enschede, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Kampen, Rijssen-Holten, Steenwijkerland, Wierden en Zwolle. Tijdens het spel speelt een raadslid de rol van wethouder. Spelen in andere gemeenten zijn in overleg mogelijk.

Aantal spelen: ca. 80 per jaar

Gastlessen op school

Tijdens een gastles gaan scholieren en studenten in gesprek met politici en vertellen een raadslid en een Statenlid over hun werk en wat de democratie inhoudt. Bij de gastlessen werken we samen met 14 gemeenten: Almelo, Dalfsen, Deventer, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Kampen, Oldenzaal, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Steenwijkerland en Zwolle. De lessen worden begeleid door een begeleider van ProDemos of van Overijssel doet mee! Gastlessen in andere gemeenten zijn in overleg mogelijk.

Aantal gastlessen: ca. 40 per jaar

Debat Award

De Overijssel Debat Award vindt jaarlijks plaats en wordt samen met en de Jongerenraad Overijssel, het ProDemos, verschillende gemeenten en het Pius X College uit Almelo .

In 2017 bereikten we hiermee zo’n 1.100 jongeren.

De provincie is gastheer voor:

  • Provinciaal Jeugddebat
  • Op Weg naar het Lagerhuis
  • Model European Parliament
  • LAKS Scholierendebat

Contact

Meer informatie over de resultaten via:

Poem ter Mors

Telefoonnummer: 06 11 58 39 34
E-mailadres: overijsseldoetmee@overijssel.nl

ODM in cijfers

  • ca. 7.000 inwoners
  • 16 gemeenten
  • 61 raadsleden
  • 36 Statenleden
  • 40 scholen/opleidingen
Resultaten onderzoek jongeren in de leeftijd van 15 t/m 24 jaar voor en na activiteiten Overijssel doet mee!
Voor Na Stijging
Op PS kun je stemmen 73% 79% 6%
Ik ga stemmen 53% 66% 13%
Ik kan twee provinciale taken noemen 26% 61% 35%

Bij de activiteiten wordt vooraf én achteraf aan de leerlingen gevraagd naar hun kennis en betrokkenheid bij de provincie. In alle gevallen stijgen de percentages na afloop.

Samenwerking

Overijssel doet mee wordt mogelijk gemaakt door verschillende partners. In januari 2017 is de samenwerking met ProDemos bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd