Overijssel Debat Award 2018/2019

Gepubliceerd op 17 december 2018

Tribune ODA 2017

Finale Overijssel Debat Award 2019

Alle ‘beste debaters’ krijgen een gezamenlijke workshop debatvaardigheden aangeboden om hun ‘debat skills’ aan te scherpen en gaan direct door naar de finale van de Overijssel Debat Award op vrijdag 15 februari 2019 in het provinciehuis in Zwolle.

Op de finaledag wordt ook het ‘DemoCrazyFestival’ georganiseerd, een democratie festival voor alle finale deelnemers en hun klasgenoten, met interessante workshops, interactieve lezingen, leuke experimenten, lekkere hapjes en gave muziek.

De opzet van de Overijssel Debat Award 2019 omvat de volgende trajecten:

Traject van september t/m december 2018:

  • Het spelen van een ‘eigen Democratiespel’ op een locatie in overleg. Uitgangspunt voor dit spel zijn het door de leerlingen gekozen onderwerp en de toelichting hierop, samen met het eigen voorstel en de geïnventariseerde standpunten. Tijdens dit Democratiespel wordt door een vakkundige jury de beste debater van de klas gekozen. Tijdsduur 2 uur.
  • De voorbereiding op het eigen Democratiespel in de klas. De leerlingen bepalen zelf het onderwerp van het Democratiespel, verzamelen informatie over het onderwerp en brengen de diverse standpunten hierover in kaart. Hiervoor is een lesplan beschikbaar. Deze voorbereiding kan bijvoorbeeld ingepland worden tijdens het vak maatschappijleer, Nederlands of geschiedenis. Tijdsduur: 2 lesuren

Traject in januari 2019:

De beste debater uit iedere klas krijgt een gezamenlijke workshop debatvaardigheden aangeboden. De workshop vindt in principe plaats in de gemeente waar de school is gevestigd. Tijdsduur 2 uur.

Finale op vrijdag 15 februari 2019:

  • De finale van de Overijssel Debat Award in het provinciehuis voor alle ‘beste debaters’
  • Het ‘DemoCrazyFestival’ in het provinciehuis voor alle leerlingen die hebben meegedaan in het voortraject.
  • De finale dag start om 09:00 uur en eindigt om 14:30 uur.

Aanmelding voor deelname is gesloten

De opzet van de Overijssel Debat Award is vernieuwd met een Democratiespel op basis van een eigen gekozen onderwerp en voorstel. In het voortraject kunnen de leerlingen zelf het onderwerp bepalen en samen een voorstel formuleren voor het Democratiespel dat zij gaan spelen. Zo worden ze uitgedaagd om informatie over hun onderwerp te verzamelen, het belang van het onderwerp toe te lichten en de diverse standpunten hierover te inventariseren en beargumenteren. Vervolgens gaan zij het Democratiespel spelen met het eigen gekozen onderwerp en voorstel. Tijdens dit spel worden door een vakkundige jury de beste debater(s) van de klas gekozen.

De voorwaarden voor deelname waren:

  • Deelname is gratis evenals busvervoer naar de finale in Zwolle
  • De voorbereidende twee lessen dienen te worden ingepland tijdens reguliere klassikale lessen en worden uitgevoerd onder begeleiding van de betreffende docent
  • Maximaal 5 klassen per school mogen zich inschrijven
  • De wedstrijd is bij voorkeur voor leerjaar 4 havo, leerjaar 4/5 vwo, leerjaar 1 van mbo niveau 3-4 en leerjaar 4 van vmbo-tl
  • Leerlingen mogen niet eerder hebben meegedaan aan de Overijssel Debat Award

Aanmelden

Film Overijssel Debat Award 2017/2018

“Kijk terug in de film hoe Puck Koning vorig jaar voor een volle tribune de Overijssel Debat Award in de wacht sleepte. Kom jij ook met de hele klas naar het DemoCrazy Festival?”

Foto van Puck Koning, winnaar Overijssel Debat Award 2017

Contact

Nicole van Zomeren

Projectleider ODA
Telefoonnummer: 06 10 98 10 26
E-mailadres: n.v.zomeren@overijssel.nl

Gaby van Deventer

Project assistent ODA
Telefoonnummer: 06 10 41 98 19
E-mailadres: cpg.v.deventer-brus@overijssel.nl

E-mailadres: overijsseldoetmee@overijssel.nl.