Hoofdthema's Overijssel

Gepubliceerd op 7 februari 2019

Kaart van Overijssel met gekleurde punaises

Overijssel werkt! is de titel van het hoofdlijnenakkoord 2015 -2019. Hierin staan in grote lijnen de plannen die de provincie de komende vier jaar wil uitvoeren, samen met anderen.

Hieronder de hoofdthema's voor de komende vier jaar:

Samen maken we Overijssel

Gekleurde potloden op een stapel

We werken met onze partners en inwoners aan een sterke provincie, die weet wat er speelt in de samenleving.

> Meedoen

We werken aan werk

Gebouw Koninklijke Ten cate in Almelo

We werken met onze partners, ondernemers  en inwoners aan een sterke Overijsselse economie en aan het stimuleren van werkgelegenheid.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is dé banenmotor van Overijssel.

> Economie

We houden Overijssel mooi en leefbaar

Zonnepanelen

We werken met onze partners en inwoners aan een prettige en veilige leefomgeving, zowel op het platteland als in de steden.

Dat betekent slim bouwen, nieuwe energiebronnen gebruiken, verontreinigingen aanpakken, wateroverlast tegengaan.

> Energie
> Duurzaam

Natuur is onze kracht

Graanveld met boerderij op de achtergrond

We werken met onze partners en inwoners aan een natuurbeleid dat de groene en economische belangen verbindt en ondersteunt.

Dat betekent beschermen van planten- en diersoorten, ruimte voor bedrijven en landbouw, versterken van de agro & foodsector, ontwikkelen van de nationale parken.

> Natuur en landschap

We zijn voor iedereen bereikbaar

Spoorbrug

We werken met onze partners en inwoners aan een goede bereikbaarheid voor iedereen. Vandaag maar ook in de toekomst.

Dat betekent zorgen voor een goede infrastructuur voor bedrijven en een goede en veilige bereikbaarheid voor onze inwoners en gasten.

> Bereikbaar

We koesteren onze cultuur

Man die gitaar speelt

We werken met onze partners en inwoners aan behoud en verrijking van onze cultuur.

> Cultuur