Voorlichtingsmateriaal Overijssel

Gepubliceerd op 29 september 2016

Publieksfilm Overijssel

Via de publieksfilm van de provincie Overijssel krijgt de kijker een goed beeld welke thema's er spelen in Overijssel en waar de provincie precies over gaat. Hoe werkt het bestuur, wat is een Statenlid, wat doet de Commissaris van de Koning en hoe kun je als inwoner invloed uitoefenen op het beleid?

Overijssel doet mee!

De film is onderdeel van het project Overijssel doet mee!, dat inwoners betrekt bij de democratie.

www.overijsseldoetmee.nl

Hoofdlijnenakkoord 'Overijssel Werkt!'

In het hoofdlijnenakkoord staan de afspraken die de politieke partijen hebben gemaakt voor de komende vier jaar. Afspraken over uw leefomgeving.


Bekijk de publieksfilm

Afbeelding uit de publieksfilm