Water

Gepubliceerd op 5 juli 2018

Onze gezondheid staat of valt bij schoon drinkwater en goed werkende ecosystemen. Ecosystemen zijn gebieden met levende onderdelen (mensen, dieren en planten) en niet-levende onderdelen (lucht, water en bodem).

Daarom is het belangrijk om steeds te toetsen of de kwaliteit en veiligheid van ons water in orde is. We zorgen voor sterke dijken, doorstroom van scheepvaart, drinkwater, natuurbehoud en een gezonde leef- en werkomgeving.

Afbeelding opblaasbare dam (balgstuw) bij Ramspol

Contact

Publieke Dienstverlening
Arnout Heuven

Telefoonnummer: 038 499 94 37
E-mailadres: AAL.Heuven@overijssel.nl

Cijfers