2017-01 Voorzichtig herstel van de werkgelegenheid zet door

Gepubliceerd op 31 januari 2017

Voorzichtig herstel van de werkgelegenheid zet door

Tussen april 2015 en april 2016 is het aantal arbeidsplaatsen in Overijssel met 0,8% gestegen. Het is het tweede jaar op rij dat het aantal banen groeit na de daling door de economische crisis in de periode 2011-2014. In 2016 zijn er nog 2.900 banen minder dan in 2008, voor de crisis.

Werkgelegenheidsgroei en groei aantal bedrijven

In 2016 telde Overijssel 549.800 banen. Dit is 4.400 (0,8%) meer dan in 2015. Het aantal vestigingen in Overijssel is in 2016 met 2.080 (2,6%) gestegen tot een totaal van 81.945. De groei van het aantal vestigingen is groter dan het aantal banen, omdat het vaak nieuwe eenmanszaken of kleine bedrijven betreft. De stijging van banen en vestigingen heeft in alle regio’s in Overijssel plaatsgevonden.

Sterke groei van de adviessector, horeca en informatie/communicatiesector in 2016

De water- en afvalbeheersector is de sterkst groeiende sector met 5,6% groei in 2016. Deze sector is echter klein in omvang waardoor het effect op het aantal nieuwe banen beperkt is met 130 nieuwe banen (zie figuur 1). De adviessector, de horeca- en de informatie-/communicatiesector groeiden ook sterk en hebben een grotere omvang: ze hebben veel bijgedragen aan de totale groei van banen in Overijssel met 2.500 nieuwe banen in 2016. Ook tijdens de crisis waren dit sectoren die een sterkere groei kenden dan andere. Daarnaast draagt de relatieve kleine groei van de handel (1,4%) - de grootste sector in Overijssel – bij voor maar liefst 1.500 nieuwe banen. Omgekeerd verdwijnen er 900 banen in de zorg, een daling van 1%.

Figuur 1: Sectorontwikkeling van banen in Overijssel, 2016 ten opzichte van 2015 (% en aantallen)

Bron: BIROBedrijven- en Instellingenregister Overijssel

Bekijk hier de cijfers van figuur 1 (pdf, 47 kB)

Sectorontwikkelingen tijdens de crisis

Er is weer enkele jaren sprake van (licht) herstel. We kijken terug om te zien hoe de verschillende sectoren zich herstellen.

In figuur 2 is te zien hoe de sectoren getroffen zijn tijdens de economische crisis. In 2008 groeit het aantal banen in bijna elke sector. Een sterk contrast met de jaren 2013 en 2014 waar een grote meerderheid van de sectoren krimpt. In 2016 zijn er nog zes krimpende sectoren. Niet elke sector reageert hetzelfde op de crisis. Sommige kennen een minder grote daling van het aantal banen en in enige sectoren zijn de effecten pas later zichtbaar. Bovenaan in figuur 2 staan sectoren die weinig last hebben gehad van de crisis, de sectoren informatie/communicatie, cultuur/sport/recreatie en horeca. Dan komen sommige commerciële diensten, zoals de adviessector en de zakelijke dienstverlening die alleen rond 2014 krimpen. De handel heeft vooral last van de crisis in de eerste twee jaren en in 2013. Daarna komen sectoren die tijdens de hele crisis veel banen kwijt zijn geraakt. Dat zijn de bouw en de bijhorende vastgoeddiensten, de financiële instellingen en de industrie. Voor de bouw is het een direct effect van een kelderende woning- en vastgoedmarkt. De financiële crisis is de aanleiding geweest voor banken om te bezuinigen. Ook is er sprake van oplopende automatisering, dit speelt ook in de industrie. Voor de bouw en vastgoeddiensten is de crisis achter de rug, ze hebben beide in 2016 een positieve groei van het aantal banen. In de sectoren overheid en zorg is nog geen herstel zichtbaar. Bezuinigingsmaatregelen in de overheidsdiensten en zorg hebben pas later effect waardoor ze later beginnen met krimpen maar ook met later zijn met hun herstel.

Figuur 2: Ontwikkeling jaarlijkse groei van het aantal banen per sector 2008-2016 (%)

Bekijk hier de cijfers van figuur 2 (pdf, 57 kB)

Uitzendkrachten: licht op groen!

Als bedrijven en instellingen uitzendkrachten inhuren is dat een eerste teken voor een aantrekkende arbeidsmarkt. De groei in uitzendbanen was al zichtbaar sinds 2014 maar in 2016 is het aantal banen van uitzendkrachten met maar liefst 14% gestegen tot 25.160 banen, een positief signaal richting 2017. In 2016 is het aandeel uitzendbanen 4,6%, in 2010 was dat 3,2%.

Figuur 3: Ontwikkeling uitzendbanen in Overijssel, 2009-2016 (aantallen)

Bron: BIRO

Bekijk hier de cijfers van figuur 3 (pdf, 37 kB)

Sterkste groei banen in Noord-Overijssel en Zuidwest-Overijssel

De COROPCoördinatiecommissie Regionaal Onderzoeksprogramma-regio Noord-Overijssel heeft minder last gehad van de economische crisis. Het aantal banen tijdens de crisis is er gestegen, terwijl de andere regio’s krimp kenden. Zuidwest-Overijssel herstelt zich sneller dan Twente. De mindere groei in Twente is gerelateerd aan de grotere omvang van de industrie- en bouwsector in de regio.

Figuur 4: Ontwikkeling aantal banen in de COROP-regio's in Overijssel, 2009-2016 (%)

Bron: BIRO

Bekijk hier de cijfers van figuur 4 (pdf, 40 kB)

Sterkste groei banen in Noord-Overijssel en Zuidwest-Overijssel

In 2015 hebben Provinciale Staten van Overijssel het coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt! Verbinden, versterken en vernieuwen’ gesloten. Daarin staat onder de noemer Economie en Werkgelegenheid dat het versterken van de regionale economie de belangrijkste opgave is. De provincie werkt aan een concurrerende economie met meer werkgelegenheid in Overijssel. Via het Bedrijven- en Instellingenregister Overijssel (BIRO) volgt de provincie Overijssel de economische ontwikkelingen.

Bronnen

  • Bedrijven- en Instellingenregister Overijssel (BIRO)

Archief vorige edities Overijssels Feit

9e jaargang (2016)

Meer informatie? Mail naar beleidsinformatie@overijssel.nl

Nieuwsbrief Overijssels Feit