2017-03 Bijna 9 op de 10 Overijsselse zwembaden voldoet aan de eisen

Gepubliceerd op 7 maart 2017

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor veilige en hygiënische zwembaden en oppervlaktezwemwateren. Van de zwembaden in Overijssel voldeed in 2015 87% aan de eisen als het gaat om waterkwaliteit. Daarmee werd de hoge provinciale ambitie van 90% net niet behaald. Vooral een te hoog chloorgehalte (31%) en een te hoge zuurgraad (26%) waren in veel baden verantwoordelijk voor een onvoldoende score van de zwemwaterkwaliteit. Daarnaast blijkt dat ook een hoge concentratie aan bacteriën (19%) en een te hoog ureumgehalte (13%) vaak voorkomen.

Bijna 90% van de zwembaden voldoet aan hygiëne- en veiligheidsnormen

Uit de jaartoets 2015 blijkt dat 87% van de Overijsselse zwembaden aan de hygiëne- en veiligheidsnormen voldoet. Bij 13% was de kwaliteit onvoldoende en daarmee werd de provinciale ambitie van 90% net niet behaald. Controle en handhaving blijven dus belangrijk.

Figuur 1: Scores jaartoets van zwembaden in Overijssel, 2008-2015 (%)

Figuur 1: Scores jaartoets van zwembaden in Overijssel, 2008-2015 (%)

Bron: provincie Overijssel

Cijfers bij figuur 1 (pdf, 51 kB)

Opvallend veel zwembaden in de gemeente Hardenberg

In Overijssel zijn er 152 semi openbare zwembadensemi openbare zwembaden: open voor zwemmers vanuit een specifieke hoedanigheid te relateren aan de kernactiviteit van het bedrijf. Voorbeelden zijn hotelgasten, bezoekers van vakantieparken en bezoekers van een sauna (73%) die onderverdeeld kunnen worden in 77 seizoengebonden, 54 niet-seizoengebonden en 21 medische baden. De seizoensgebonden zwembaden liggen vrijwel allemaal op campings en vakantieparken. De niet-seizoengebonden zwembaden bevinden zich vooral bij hotels, sportscholen en in mindere mate ook bij campings en op vakantieparken en zijn vaak overdekt. Medische baden vormen een specifieke groep en treffen we aan bij zorginstellingen en medische kinderdagverblijven. De meest bekende zwembaden zijn de openbare zwembadenopenbare zwembaden: als deze niet semi openbaar of privé zijn (55 in 2015; 27%), waarvan het merendeel niet-seizoengebonden is (32) en de rest seizoengebonden (23).

Kaart 1: Aantallen en ligging van zwembaden in Overijssel en uitslag Jaartoets zwembaden, 2015

Kaart 1: Aantallen en ligging van zwembaden in Overijssel en uitslag Jaartoets zwembaden, 2015

Bron: provincie Overijssel

Cijfers bij kaart 1 (pdf, 136 kB)

Van de 25 Overijsselse gemeenten zijn er 8 die meer dan 10 zwembaden hebben: Hardenberg 26 (13%), Enschede 19 (9%), Steenwijkerland en Ommen 15 (7%), Dinkelland en Zwolle 11 (5%), Raalte 12 (6%) en Hof van Twente (6%). Opvallend is het hoge aantal zwembaden in Hardenberg. In deze toeristische gemeente is er veel zwemaanbod op campings en recreatie- en bungalowparken.

Vooral chloorgehalte en zuurgraad scoren onvoldoende

Om de waterkwaliteit te beoordelen wordt maandelijks onder andere gekeken naar het chloorgehalte, de zuurgraad, het ureumgehalte (indicatie belasting door mensen) en de mogelijke groei van bacteriën als indicatie voor een goed werkend zuiveringssysteem.

Bij de 27 zwembaden die in 2015 een onvoldoende jaartoets hadden werd 145 keer een onderdeel genoteerd dat onvoldoende was. Vooral de verschillende chloor- gehalten (31%) en de zuurgraad (26%) waren in veel baden verantwoordelijk voor een onvoldoende zwemwaterkwaliteit. Daarnaast blijken ook een hoge concentratie aan bacteriën (19%) en een te hoog ureumgehalte vaak voor te komen.

Figuur 2: Onderdelen* die leidden tot een onvoldoende jaartoets, 2015 (%)

Figuur 2: Onderdelen die leidden tot een onvoldoende jaartoets, 2015 (%)

*een zwembad kan op meerdere onderdelen een onvoldoende scoren.
Bron: provincie Overijssel

Cijfers bij figuur 2 (pdf, 145 kB)

Niet elke overschrijding is een directe bedreiging voor de gezondheid

Een onvoldoende jaartoets geeft niet per definitie aan dat er direct een ernstig gevaar voor de gezondheid bestaat, maar maakt in eerste instantie duidelijk dat er sprake is van onvoldoende beheersing van het zuiveringsproces door de beheerder van het zwembad. Zo is een te hoge concentratie vrij beschikbaar chloor nagenoeg nooit een gevaar voor de zwemmers. De norm is ingesteld om de vorming van gebonden beschikbaar chloor (oorzaak rode ogen) mede tegen te gaan en het verbruik van chloor in het algemeen (belastend voor het milieu) te beperken. Als bijvoorbeeld de zuurgraad niet op orde is bestaat de kans dat er chloorgas ontstaat en dat kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. In de jaartoets worden alle onderdelen meegenomen, maar enkele worden zwaarder gewogen op basis van de mogelijke nadelige effecten zoals hiervoor aangegeven.

Provincie houdt toezicht

In de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het daarbij behorende Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) zijn regels opgenomen waaraan badinrichtingen en zwemgelegenheden moeten voldoen. De provincie is vanuit deze wetgeving verantwoordelijk voor het toezicht op een veilig en hygiënisch gebruik van plaatsen waar wordt gezwommen. Dit betreft zowel het toezicht op zwembaden als ook op zwemgelegenheden in oppervlaktezwemwater (www.zwemwater.nl). Bij het uitoefenen van dit toezicht wordt naast onder andere veiligheid, legionella en hygiëne aspecten ook gelet op de zwemwaterkwaliteit. Alle zwembaden worden daarbij maandelijks door gecertificeerde laboratoria gecontroleerd. Als blijkt dat de kwaliteit van een zwembad niet voldoet wordt door de provincie contact opgenomen met de betreffende beheerder van het zwembad. Hiermee probeert de provincie een onvoldoende zwemwaterkwaliteit niet onnodig lang voort te laten bestaan. Daar waar excessen naar voren komen wordt uiteraard direct ingegrepen. De ambitie van de provincie is dat 90% van alle zwembaden voldoet aan een voldoende jaartoets.

Bron

  • Provincie Overijssel, bewerking team Beleidsinformatie

Nieuwsbrief Overijssels Feit