2017-06 Meer verkeer op provinciale wegen

Gepubliceerd op 30 mei 2017

Het verkeer op provinciale wegen in Overijssel is flink toegenomen. In 2016 werden er ruim 45 miljoen autokilometers meer afgelegd op provinciale wegen dan in 2015, een stijging van 2,8%. Dat is 60 keer heen en terug naar de maan wat er in 2016 méér is gereden. Voor het eerst sinds jaren is het verkeer op provinciale wegen weer in zo’n grote hoeveelheid toegenomen.

Bij bijna de helft van alle verplaatsingen die wij maken, kiezen we de auto als vervoerwijze. Met die auto leggen we vervolgens ruim 73% van alle kilometers af die we reizen. In 2016 werden er ruim 1,6 miljard kilometers afgelegd op provinciale wegenDe metingen op provinciale wegen vinden plaats op alle wegvakken buiten de bebouwde kom. in Overijssel.

Herstel begon in 2014

In de afgelopen decennia (met name de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw) nam het verkeer ieder jaar flink toe, met zo’n 3 tot 4% per jaar. Wegen werden steeds drukker en files namen toe. In het begin van deze eeuw werd de groei al wat minder en in 2008 werden de eerste gevolgen zichtbaar van de economische recessie. Sinds 2008 nam de hoeveelheid verkeer jaarlijks af, met uitzondering van 2011. In 2014 was voor het eerst een herstel zichtbaar waarbij de hoeveelheid verkeer niet meer afnam. In 2015 volgde een groei van 1,7% en die heeft zich in 2016 doorgezet. Op werkdagen nam het verkeer op provinciale wegen toe met 3,1 %, in het weekend is er 1,7 % meer verkeer en gemiddeld over alle dagen van de week zien we 2,8 % toename.

Figuur 1: Ontwikkeling hoeveelheid verkeer op werkdagen, weekdagen en weekenddagen op provinciale wegen in Overijssel, 1986–2016 (index 1986=100)

Figuur 1: Ontwikkeling hoeveelheid verkeer op werkdagen, weekdagen en weekenddagen op provinciale wegen in Overijssel, 1986–2016 (index 1986=100)

Bron: Provincie Overijssel

Bekijk de cijfers bij figuur 1 (pdf, 73 kB)

Meer verkeer leidt tot meer files

De toename van het verkeer heeft mede tot gevolg dat er meer files staan. De filedruk in Overijssel is in 2016 met 11% toegenomen ten opzichte van 2015. In het artikel Filezwaarte toegenomen in 2016 leest u meer over de ontwikkeling van de files in Overijssel.

Meeste wegen drukker, sommige rustiger

Op bijna alle provinciale wegen in Overijssel is het drukker geworden in 2016. De cijfers verschillen wel per weg. De cijfers over de hoeveelheid verkeer laten alleen de aantallen zien en niet of wegen die drukte ook aankunnen. Of er zich knelpunten (in de spitsperioden) voordoen hangt af van de beschikbare wegcapaciteit, maar ook van langs de weg aanwezige doorstromingsbelemmeringen (zoals verkeerslichten).

Op kaart 1 is te zien op welke wegen het in 2016 drukker is geworden of rustiger. De grootste stijging van de verkeersintensiteit is op de N748 tussen Vriezenveen en Geesteren. Dit is een vrij rustige weg, maar de verkeersintensiteit neemt hier in 2016 met 14% toe.

Van de drukkere wegen in Overijssel neemt het verkeer op de N307 tussen Kampen en Dronten het meest toe met tot 9% meer verkeer in 2016. Ook de invalswegen naar Hengelo kennen een grotere groei: Op de N346 (Delden-Hengelo) en de N743 (Borne-Hengelo) neemt het verkeer met 8% toe.

De provinciale wegen N344 tussen Deventer en Bathmen en de N749 tussen Wierden en Vriezenveen werden een stuk rustiger: Hier rijdt 6 tot 7% minder verkeer in 2016 ten opzichte van het jaar ervoor. Er zijn 9 wegvakken waar het rustiger is geworden op de weg in 2016. Het jaar ervoor waren dat nog meer dan 30 wegvakken.

Kaart 1: Verkeersintensiteit in Overijssel op werkdagen, ontwikkeling 2015 naar 2016 (gemiddelde verkeersintensiteit)

Kaart 1: Verkeersintensiteit op werkdagen in Overijssel, ontwikkeling 2015 naar 2016 (gemiddelde verkeersintensiteit)

Bron: Provincie Overijssel

Open hier een grotere versie van kaart 1 (pdf, 872 kB)

Bekijk de cijfers bij kaart 1 (pdf, 123 kB)

Haaksbergerstraat (N739) drukste wegvak

Op kaart 2 is te zien op welke provinciale wegen het meeste verkeer rijdt op een gemiddelde werkdag. Het drukste wegvak van alle provinciale wegen in Overijssel is de N739, de invalsweg vanaf de rijksweg A35 naar Hengelo (Haaksbergerstraat). Hier rijden per dag (werkdag) ruim 30.000 motorvoertuigen. Ook de rondweg Oldenzaal (N342) is druk met een verkeersintensiteit van gemiddeld 27.500 motorvoertuigen op een werkdag.

Kaart 2: Drukste provinciale wegvakken in Overijssel op werkdagen, 2016 (gemiddelde verkeersintensiteiten)

Kaart 2: Drukste provinciale wegvakken op werkdagen in Overijssel, 2016 (gemiddelde verkeersintensiteiten)

Bron: Provincie Overijssel

Open hier een grotere versie van kaart 2 (pdf, 245 kB)

Bekijk de cijfers bij kaart 2 (pdf, 66 kB)

De N347 tussen Hellendoorn en Ommen bij Lemele is de rustigste provinciale weg. Hier rijden gemiddeld 2.345 motorvoertuigen per werkdag.

Ook meer vrachtverkeer op provinciale wegen

De hoeveelheid vrachtverkeer op provinciale wegen is in 2016 toegenomen met 3,6%. In 2016 werden er op werkdagen 134 miljoen vrachtwagenkilometers afgelegd op de provinciale wegen in Overijssel buiten de bebouwde kom. Na een jarenlange daling van de hoeveelheid vrachtverkeer (vooral veroorzaakt door de economische crisis), zien we vanaf 2014 weer een stijging. De stijging in 2016 is fors en voor het eerst groter dan de toename van het autoverkeer. Het aandeel vrachtverkeer ten opzichte van het totale verkeersaanbod ligt in 2016 op bijna 13%

Figuur 2: Ontwikkeling van het vrachtverkeer op provinciale wegen in Overijssel op werkdagen, 2008–2016 (miljoen voertuigkilometers)

Figuur 2: Ontwikkeling van het vrachtverkeer op provinciale wegen in Overijssel op werkdagen, 2008–2016 (miljoen voertuigkilometers)

Bron: Provincie Overijssel

Bekijk de cijfers bij figuur2 (pdf, 62 kB)

Provinciale wegen met een relatief hoog aandeel vrachtverkeer zijn:

  • N331 Zwolle-Hasselt: 18 tot 20%
  • N332 Heeten – Holten – A1: 18 tot19%
  • N34 Witte Paal – Hardenberg – Coevorden: 19 tot 20 %
  • N343 Kloosterhaar – Hardenberg: 17 tot 19%
  • N347 van Goor via rijksweg A1 naar Wierden: 18 tot 20%
  • N348 van Raalte naar Lemelerveld: 18%
  • N48 van knooppunt Varsen naar aansluiting N36: 19%

Het meeste vrachtverkeer rijdt op de N739 de invalsweg vanaf de A35 naar Hengelo. Hier rijden gemiddeld 4.127 vrachtwagens per dag (werkdag). De minste vrachtauto’s rijden er op de N749 van Wierden naar Vriezenveen. Hier rijden gemiddeld 139 vrachtauto’s per dag.

Provincie werkt aan verbetering mobiliteit

De provincie Overijssel zet zich, samen met partners en inwoners, in voor een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Om de economie en de werkgelegenheid te stimuleren, zorgen wij voor een goed netwerk voor goederen- en personenvervoer tussen steden. Op die manier kan iedereen zich veilig en vlot verplaatsen over weg, water en spoor.
Op de provinciale internetpagina Infrastructuur, verkeer en vervoer, wegen en kanalen in Overijssel staat meer informatie over wat we doen voor een bereikbaar Overijssel en vindt u een overzicht van de belangrijkste wegenprojecten in Overijssel.

Bron:

  • provincie Overijssel

Nieuwsbrief Overijssels Feit