2017-05 24 miljard euro omzet door familiebedrijven in Overijssel

Gepubliceerd op 2 mei 2017

Familiebedrijven vormen een aanzienlijk deel van het midden- en kleinbedrijf. In dit Overijssels Feit schetsen wij een beeld van het belang van familiebedrijven voor de economie.

24 miljard euro omzet door familiebedrijven in Overijssel

Op basis van nieuw onderzoek heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend dat Overijsselse familiebedrijvenEen familiebedrijf is een bedrijf waarbij één familie direct of indirect een meerderheid van zeggenschap heeft en formeel betrokken is bij het bestuur.  in 2015 ruim 24 miljard euro omzet realiseerden. Dit komt neer op 40% van de omzet van alle bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven (de zogenaamde ‘business economy’) met meer dan 1 werkzame persoon. In 2015 hadden de familiebedrijven in de provincie Overijssel, samen met de provincies Friesland en Gelderland, met 40% het hoogste aandeel in de omzet per provincie (in Nederland was dat 27%). De familiebedrijven in Overijssel realiseerden in alle sectoren meer omzet in vergelijking met Nederlandse sectoren. In Overijssel realiseerden zij de hoogste omzet in de sectoren horeca (72%) en bouwnijverheid (62%).

Figuur 1: Aandeel familiebedrijven in omzet in het niet-financiële bedrijfsleven per bedrijfstak, in Overijssel en Nederland, 2015 (%)
Figuur 1: Aandeel familiebedrijven in omzet in het niet-financiële bedrijfsleven per bedrijfstak, in Overijssel en Nederland, 2015 (%)

Bron: CBS

Bekijk hier de cijfers bij figuur 1 (pdf, 55 kB)

Overijssel behoort tot de provincies met relatief veel vestigingen van familiebedrijven

Begin 2016 bestond 70% van alle bedrijfsvestigingen in Overijssel (exclusief vestigingen van ondernemersgroepen met 1 werkzame persoon) uit familiebedrijven. Dit is meer dan gemiddeld in Nederland (66%). Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben. Alle familiebedrijven samen hebben 25.720 vestigingen in Overijssel. Overijssel behoort tot de provincies met relatief veel vestigingen van familiebedrijven. De landbouw, bosbouw en visserij heeft een aanzienlijk aandeel in de provincie Overijssel (95%). Ook de financiële dienstverlening en de horeca hebben in Overijssel een groot aandeel (83%).

Figuur 2: Aandeel vestigingen van familiebedrijven naar bedrijfstak Overijssel, 1 januari 2016 (%)

Figuur 2: Aandeel vestigingen familiebedrijven naar bedrijfstak Overijssel, 1 januari 2016 (%)

Bron: CBS

Bekijk hier de cijfers bij figuur 2 (pdf, 52 kB)

Familiebedrijven zorgen voor 75% van de toegevoegde waarde in de horeca in Overijssel

De toegevoegde waarde van een sector geeft weer hoeveel een sector produceert en dus hoeveel deze sector bijdraagt aan de welvaart. Het aandeel van een sector in de totale toegevoegde waarde van een land geeft zo een idee van het economisch belang van deze sector. De familiebedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven (de ‘business economy’) die op 1 januari 2015 bestonden, realiseerden ruim 6 miljard aan toegevoegde waarde in 2014 in Overijssel. Dit komt neer op bijna 40 procent van de toegevoegde waarde (het verschil tussen de marktwaarde van productie en de daarvoor ingekochte grondstoffen) van alle bedrijven in de ‘business economy’ (exclusief bedrijven van ondernemingsgroepen met één werkzame persoon). Dit is na Friesland de hoogste bijdrage van familiebedrijven aan de toegevoegde waarde in de provincie. Zo zorgden familiebedrijven voor 75% van de toegevoegde waarde in de horeca in Overijssel.

Figuur 3: Aandeel familiebedrijven in toegevoegde waarde in het niet-financiële bedrijfsleven, per bedrijfstak in Overijssel en Nederland, 2014 (%)

Figuur 3: Aandeel familiebedrijven in toegevoegde waarde in het niet-financiële bedrijfsleven, per bedrijfstak in Overijssel en Nederland, 2014 (%)

Bron: CBS

Bekijk hier de cijfers bij figuur 3 (pdf, 47 kB)

Aandacht voor familiebedrijven in de provincie Overijssel

In 2016 werd door de Provinciale Staten van Overijssel het investeringsvoorstel ‘Versterken MKB en ondernemerschap’ aangenomen. Dit voorstel heeft als doel het behouden en waar mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid in de provincie Overijssel. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit zes actielijnen. Eén daarvan is specifiek gericht op familiebedrijven. Hierin kunnen familiebedrijven ondersteuning krijgen bij het (her)inrichten van de bestuursstructuur en bij bedrijfsopvolging.

Aanvullende cijfers voor Overijssel

De gepubliceerde cijfers van het CBS bevestigen het grote belang van familiebedrijven voor onze economie, maar laten ook zien dat familiebedrijven vooral kleinere bedrijven zijn. Voor een krachtige economie zijn vitale familiebedrijven met groeiambitie noodzakelijk. Daarom is strategisch ondernemerschap met aandacht voor innovatie, groei en internationalisering onontbeerlijk.

Als verdieping op de landelijke cijfers wordt door het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven en de provincie Overijssel gewerkt aan het verdiepend onderzoek voor de provincie Overijssel. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd op 11 mei 2017.

Bron:

  • Centraal Bureau voor de Statistiek, Familiebedrijven in Nederland, april 2017

Nieuwsbrief Overijssels Feit