2017-04 Politiek vertrouwen onder Overijsselse jongeren licht toegenomen

Gepubliceerd op 14 maart 2017

In de aanloop naar de landelijke verkiezingen op 15 maart aanstaande is extra veel aandacht besteed aan het betrekken van jongeren bij politiek en verkiezingen. Zo is er een speciale Jongerenkieswijzer, heeft Tim Hofman een actie opgezet om jongeren naar de stembus te krijgen en was er een debat op jongerenzender FunX. Met het programma ‘Overijssel doet mee!’ zet de provincie Overijssel zich sinds 2008 in om jongeren bij de democratie te betrekken. Via gastlessen, democratiespelen, debatten en andere evenementen ervaren jaarlijks zo’n 5.000 jongeren zelf hoe het werkt in de politiek en krijgen zij meer inzicht in de democratie. Tijd om bij de Overijsselse jeugd te peilen in hoeverre zij zich betrokken voelen bij en interesse en vertrouwen hebben in de politiek.

Jongeren meest geïnteresseerd in landelijke politiek

Vragen we de Overijsselse jongeren (13 t/m 24 jaar) naar hun interesse in de verschillende lagen van politiek, dan blijkt dat zij het meest geïnteresseerd zijn in de landelijke politiek. Bijna driekwart (73%) heeft een beetje tot veel interesse. Een kwart van de jongeren heeft geen interesse in de landelijke politiek. Er is een verschil zichtbaar tussen de politieke interesse onder de jongere jeugd en die van de kiesgerechtigde jongeren. Van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar heeft 13% geen interesse, ten opzichte van 38% van de jongeren tussen de 13 en 17 jaar oud.

Toenemende interesse van jongeren in Europese politiek

Opvallend is de toenemende interesse van jongeren in de Europese politiek. Had in 2014 nog 41% een beetje tot veel interesse in de Europese politiek, begin 2017 was dit 59%. De interesse van jongeren in de gemeentelijke en provinciale politiek is de afgelopen jaren met respectievelijk 53% en 42% nagenoeg stabiel gebleven.

Vertrouwen van jongeren in alle politieke lagen licht toegenomen

Jonge Overijsselaars hebben minder vertrouwen in de politiek dan volwassenen. Toch zien we het afgelopen jaar een lichte stijging in het vertrouwen in de verschillende politieke lagen. De gemeentelijke politiek krijgt in 2017 van de Overijsselse jongeren het meeste vertrouwen. 68% heeft een beetje tot veel vertrouwen in de gemeentelijke politiek. Voor de landelijke politiek ligt dit aandeel in 2017 op 65%, voor de Europese politiek op 61% en voor de provinciale politiek op 58%. Het vertrouwen in de provinciale politiek valt lager uit omdat een vijfde van de jongeren aangeeft geen goed beeld te hebben van deze politieke laag.

Figuur 1: Vertrouwen van jongeren in de verschillende lagen van de politiek, 2014, 2016, 2017 (%)

Figuur 1: Vertrouwen van jongeren in de verschillende lagen van de politiek, 2014, 2016, 2017 (%)

Bron: provincie Overijssel

Cijfers bij figuur 1 (pdf, 51 kB)

Oudere jeugd heeft meer vertrouwen in de politiek

Naarmate de jongeren ouder worden neemt het vertrouwen in de politiek aanzienlijk toe. Veelal omdat er in die leeftijdsgroepen meer kennis is. Ruim 80% van de jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar heeft in 2017 een beetje tot veel vertrouwen in de gemeentelijke en landelijke politiek. Het vertrouwen van deze groep in de Europese en provinciale politiek ligt met respectievelijk 73% en 70% iets lager.

Figuur 2: Vertrouwen van jongeren in de verschillende lagen van de politiek, per leeftijdsgroep, 2017 (%)

Figuur 2: Vertrouwen van jongeren in de verschillende lagen van de politiek, per leeftijdsgroep, 2017 (%)

Bron: provincie Overijssel

Cijfers bij figuur 2 (pdf, 51 kB)

Politieke betrokkenheid onder jongeren neemt verder af

Ook al lijkt de interesse en het vertrouwen in de politiek toe te nemen onder jongeren, toch voelen zij zich nog weinig echt betrokken bij de politiek. Jongeren voelen zich bij geen enkele politieke laag sterk betrokken. In 2017 voelen zij zich het minst betrokken bij de Europese politiek (14%) en bij de provinciale politiek (18%). Het meest betrokken voelen jongeren zich in 2017 bij de landelijke politiek (24%), gevolgd door de gemeentelijke politiek (21%) en de provinciale politiek (18%).

Figuur 3: Betrokkenheid van Overijsselse jongeren bij de verschillende lagen van de politiek, 2014, 2016, 2017 (%)

Figuur 3: Betrokkenheid van Overijsselse jongeren bij de verschillende lagen van de politiek, 2014, 2016, 2017 (%)

Bron: provincie Overijssel

Cijfers bij figuur 3 (pdf, 51 kB)

Politieke betrokkenheid onder jongeren in Overijssel hoger dan in Nederland

Vergelijken we de 18- tot en met 24-jarigen in Overijssel met die in Nederland, dan komt het beeld naar voren dat Overijsselse jongeren sterker politiek betrokken zijn. Een kwart van de Overijsselse jongeren geeft in 2017 aan zich redelijk tot sterk betrokken te voelen bij de gemeentelijke en provinciale politiek. In Nederland is dit respectievelijk 13% en 14%. 40% van de Overijsselse jongeren voelt zich redelijk tot sterk betrokken bij de landelijke politiek. Gemiddeld in Nederland is dit 32%.

Overijssel doet mee!

Met ‘Overijssel doet mee!’ betrekt de provincie Overijssel, samen met ProDemos en gemeenten, jongeren en volwassenen bij de democratie door hen te laten zien en ervaren hoe de politiek werkt. Tijdens democratie- en statenspelen kruipen deelnemers in de huid van een volksvertegenwoordiger en maken zo kennis met politieke besluitvorming in de praktijk. Tijdens deze spelen en ook tijdens de gastlessen gaan scholieren en studenten in gesprek met politici. Uit onderzoek blijkt dat onder de deelnemers aan ‘Overijssel doet mee!’ de kennis over de democratie toeneemt.

Bron

  • Provincie Overijssel

Nieuwsbrief Overijssels Feit