2016-05 Kansen voor Overijssel en Duitsland in de grensstreek

Gepubliceerd op 13 juni 2016

Kaart 1: Ligging Duitse deelstaten ten opzichte van provincie Overijssel

Kaart 1: Ligging Duitse deelstaten ten opzichte van provincie Overijssel
Bron: provincie Overijssel

Kaart 2: Duitse inwoners per gemeente in Overijssel (aantallen) en de ontwikkeling van het aantal Duitse inwoners in de afgelopen 10 jaar (%), situatie per 1-1-2015

Kaart 2: Duitse inwoners per gemeente in Overijssel (aantal) en de ontwikkeling van het aantal Duitse inwoners in de afgelopen 10 jaar (%), situatie per 1 januari 2015
Bron: CBS

Kaart 3: In Duitsland wonende werknemers in loondienst in de grensstreek per 31 december 2012 (aantal)

Kaart 3: In Duitsland wonende werknemers in loondienst in de grensstreek van Overijssel, situatie per 31 december 2012 (aantal)
Bron: CBS