2016-11 Overijsselse ondernemers hebben vertrouwen in toekomst economie

Gepubliceerd op 6 september 2016

Nieuwsbrief Overijssels Feit

Figuur 1: Verwachtingen van de belangrijkste indicatoren uit de Conjunctuurenquête Nederland van ondernemers in Overijssel, de Overijsselse regio’s en Nederland, 2e kwartaal 2016 (%)

Figuur 1 Verwachtingen indicatoren Conjunctuurenquête Nederland, 2e kwartaal 2016

Bron: CBS

Figuur 2: Aandeel ondernemers in Overijssel en Nederland dat verwacht dat de economie verbetert of verslechtert in het komende kwartaal, 2014-2016 (%)

Figuur 2 Verwachting ondernemers verbetering of verslechtering economie, komende kwartaal 2014-2016

Bron: CBS

Figuur 3: Verwachtingen van het economisch klimaat (saldo verslechtering/verbetering) per sector van ondernemers in Overijssel en Nederland, tweede kwartaal 2016 (%)

Figuur 3 Verwachting ondernemers verbetering of verslechtering economie, 2e kwartaal 2016

Bron: CBS

Figuur 4: Uitgesproken faillissementen bij bedrijven en instellingen in Overijssel en de Overijsselse regio’s, eerste en tweede kwartaal 2012-2016 (aantallen)

Figuur 4 Faillissementen bedrijven en instellingen in Overijssel, 1e en 2e kwartaal 2012-2016

Bron: CBS