2016-06 Overijssel ontwikkelt landelijke leegstandsmonitor

Gepubliceerd op 22 april 2016

Nieuwsbrief Overijssels Feit

Figuur 1: Ervaren leegstand in de eigen woonplaats (% inwoners van Overijssel) en de werkelijke leegstand per vastgoedsoort in Overijssel (% vierkante meters, inclusief bijgebouwen)

Figuur 1: Ervaren leegstand in de eigen woonplaats (% inwoners van Overijssel) en de werkelijke leegstand per vastgoedsoort in Overijssel (% vierkante meters, inclusief bijgebouwen)

Bron: provincie Overijssel, Burgerpanel 2016 en Leegstandsmonitor Overijssel

Figuur 2: Ervaren leegstand in eigen woonplaats (% inwoners stedelijk en landelijk gebied) en de werkelijke leegstand per vastgoedsoort in stedelijk en landelijk gebied in Overijssel (% leegstaande oppervlakte, inclusief bijgebouwen)

Figuur 2: Ervaren leegstand in eigen woonplaats (% inwoners stedelijk en landelijk gebied) en de werkelijke leegstand per vastgoedsoort in stedelijk en landelijk gebied in Overijssel (% leegstaande oppervlakte, inclusief bijgebouwen)

Bron: provincie Overijssel, Burgerpanel 2016 en Leegstandsmonitor Overijssel

Figuur 3: Door inwoners ervaren leegstand als probleem (% inwoners stedelijk en landelijk gebied Overijssel dat de vorm van leegstand als een behoorlijk tot groot probleem ervaart).

Figuur 3: Door inwoners ervaren leegstand als probleem (% inwoners stedelijk en landelijk gebied Overijssel dat de vorm van leegstand als een behoorlijk tot groot probleem ervaart).

Bron: provincie Overijssel, Burgerpanel 2016