5% van de vrijkomende huurwoningen voor ‘vluchtelingen’

Gepubliceerd op 20 januari 2016

Kaart 1: Opvanglocaties asielzoekers in Overijssel, 2016 (aantal bedden)

160008_1_20160113

Bron: COA en media

Grafiek 1: Toegewezen huurwoningen aan statushouders, 2013-2015 (aantal)

Grafiek 1: Toegewezen huurwoningen aan statushouders, 2013-2015 (aantal)

Bron: Aanbodmodel COA

Kaart 2: Woningen voor statushouders, 2013-2015 (% toegewezen woningen in totaal beschikbare woningen)

Kaart 2: Woningen voor statushouders, 2013-2012 (% toegewezen woningen in totaal beschikbare woningen)

Bron: Aanbodmodel COA en ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties