Overijsselaars reisden in 2017 ruim 13 miljard kilometer

Gepubliceerd op 28 januari 2019

Door de Overijsselse bevolking is in 2017 meer gereisd dan in 2016. Het totaal aantal kilometers dat de Overijsselse bevolking maakt, ligt in 2017 op 13,7 miljard kilometer. Dat is 6,2% meer dan in het jaar ervoor.

Groei mobiliteit Overijssel vlakt af

In 2017 reisde de Overijsselse bevolking 13,7 miljard kilometer. In Nederland is dit 194 miljard kilometer. De groei van de mobiliteit is niet meer zo sterk als de vorige eeuw. In 2015 daalde het aantal reizigerskilometers in Overijssel nog met 8%. Dit aantal bleef gelijk in 2016. In 2017 zien we een groei van 6,2%.

Figuur 1: Ontwikkeling van het aantal reizigerskilometers in Nederland en Overijssel, 1995-2017 (index 1995=100)

Bron: CBS

Bekijk de open data achter figuur 1 (odt, 7,7 kB)

Groei mobiliteit zal naar verwachting afvlakken

Er zijn verschillende factoren van invloed op de ontwikkeling van mobiliteit. Instituten als het CPB (Centraal Planbureau) en het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) verwachten dat de groei van de mobiliteit op termijn verder zal afvlakken. Dit blijkt uit dossier Mobiliteitsbeeld 2017 van het KiM. De verwachte daling komt vooral door een kleinere bevolkingsgroei en de manier waarop mensen zich verplaatsen. Zo nemen jongeren minder vaak de auto dan in het verleden. Sociaaleconomische ontwikkelingen zoals vergrijzing en plaatsonafhankelijk werken zijn ook van invloed op  de mobiliteit.

Figuur 2: Aandeel afgelegde kilometers Overijsselse bevolking naar vervoerwijze, 2017 (%)

Bron: CBS

Bekijk de open data achter figuur 2 (odt, 7,7 kB)

Meeste kilometers met de auto

Van alle kilometers die de Overijsselse bevolking maakt, wordt 71 % met de auto afgelegd. 51% als bestuurder en 20% als passagier. Mensen rijden vaker alleen in de auto. Het aantal kilometers in de auto als passagier ligt na 2008 duidelijk lager dan daarvoor. Het openbaar vervoer neemt 10% van de afgelegde kilometers in (vooral de trein) en voor de fiets is dit 8%.

Figuur 3: Aandeel verplaatsingen Overijsselse bevolking naar vervoerwijze 2017 (%)

Bron: CBS

Bekijk de open data achter figuur 3 (odt, 5,5 kB)

Fiets populair op korte afstanden

De vervoerwijzen fiets en lopen zijn in het totaal afgelegde kilometers laag. Daarom is gekeken naar het aandeel van de verschillende vervoerwijzen in het totaal aantal verplaatsingen. In Overijssel wordt 49% van de verplaatsingen afgelegd met de auto en 30% met de (brom)fiets. Vooral op korte afstanden is de fiets een populair vervoermiddel. Voor afstanden tot 3,7 kilometer (ongeveer een kwartier fietsen) wordt bij 45% van de verplaatsingen de fiets gebruikt. Tot 7,5 kilometer is dit 40% en tot 15 kilometer 37%. Voor alle afstanden ligt het gebruik van de fiets in Overijssel hoger dan het Nederlands gemiddelde.

Figuur 4 toont de afgelegde afstand per persoon per dag naar motief in Overijssel 2012 t/m 2017 (aantal km)

Bron: CBS

Data figuur 4 (odt, 6,9 kB)

Figuur 5 toont de afgelegde afstand per persoon per dag naar motief in Overijssel 2012 t/m 2017 (aantal km)

Bron: CBS

Data figuur 5 (odt, 7 kB)

We reisden verder, maar niet vaker

In 2017 is de afgelegde afstand voor woon-werk verkeer licht toegenomen en het aantal woon-werkverplaatsingen gelijk gebleven: per saldo werden er per verplaatsingen meer kilometers afgelegd. In figuur 4 is de afgelegde afstand per persoon per dag opgenomen per motief. Dit geeft aan hoeveel kilometers we reizen. In figuur 5 is de verdeling opgenomen van het aantal verplaatsingen dat we maken.

In 2017 gingen we vaker op pad om te winkelen/boodschappen te doen en we deden dat ook verder weg dan in het jaar ervoor. We maakten minder kilometers om op visite of uit logeren te gaan.

In 2017 nam de afgelegde afstand per verplaatsing met 1,1% toe en het aantal verplaatsingen nam met 0,4% af. In 2017 reisden we wat minder maar de reizen die we maakten waren over een wat grotere afstand. Per saldo reisden de inwoners van Overijssel in 2017 6% meer kilometers dan in het jaar ervoor.

Meer lezen over verkeer, vervoer en mobiliteit?

In het dossier over de groeiscenario’s van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving wordt nader ingegaan op de verwachtingen voor verkeer en vervoer. In het Mobiliteitsbeeld 2017 van het KiM, wordt ingegaan op ontwikkelingen in de mobiliteit.