Overijsselaar in 2016 net zo reislustig als in 2015

Gepubliceerd op 2 november 2017

Er werd door de Overijsselse bevolking in 2016 net zoveel gereisd als in 2015. Alle Overijsselaars samen legden in 2016 in totaal bijna 13 miljard kilometer af. De auto blijft het meest favoriete vervoermiddel. In Nederland werd in 2016 iets meer gereisd dan in 2015 (1,2% meer).

Groei mobiliteit vlakt af

Het aantal reizigerskilometers dat de Overijsselse bevolking maakt, ligt in 2016 op 12,9 miljard kilometer. In Nederland is dit 195 miljard kilometer. De groei van de mobiliteit vlakt af en is niet meer zo sterk als in de vorige eeuw. In 2015 daalde het aantal reizigerskilometers zowel in Nederland als in Overijssel nog met respectievelijk 4% en 8%. In 2016 is het aantal reizigerkilometers in Overijssel gelijk gebleven aan dat van 2015 en in Nederland met ruim 1% toegenomen.

Figuur 1: Ontwikkeling van het aantal reizigerskilometers in Nederland en Overijssel, 1995-2016 (index 1995=100)

Grafiek ontwikkeling van het aantal reizigerskilometers in Nederland en Overijssel, 1995 - 2016

Bron: CBS

Groei mobiliteit zal naar verwachting afvlakken

Er is veel onzekerheid over hoe de mobiliteit zich in de toekomst ontwikkelt. Een van de redenen is de onduidelijkheid over hoe sociaal-economische ontwikkelingen als vergrijzing en ‘het nieuwe werken’ doorwerken in de mobiliteit. Daarnaast heeft ook de economische situatie veel invloed op de ontwikkeling van de mobiliteit, zoals de afgelopen jaren weer is gebleken. Instituten als het CPB (Centraal Planbureau) en het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) verwachten dat de groei van de mobiliteit op termijn verder zal afvlakken, vooral door een geringere bevolkingsgroei en ander verplaatsingsgedrag. Jongeren maken minder dan in het verleden gebruik van de auto.

In het dossier over de groeiscenario’s van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving wordt nader ingegaan op de verwachtingen voor verkeer en vervoer.

In het Mobiliteitsbeeld 2017 van het KiM, wordt ingegaan op ontwikkelingen in de mobiliteit.

Meeste kilometers met de auto

Van alle kilometers die de Overijsselse bevolking maakt, wordt 73 % met de auto afgelegd, 49% als bestuurder en 24% als passagier. Het aandeel autokilometers als bestuurder is 2% afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor en het aantal kilometers als passagier is met 2% toegenomen. Toch rijden mensen vaker alleen in de auto. Het aantal reizigerskilometers in de auto als passagier ligt na 2008 beduidend lager dan daarvoor. Het openbaar vervoer neemt 10% van de afgelegde kilometers in (vooral de trein) en voor de (brom)fiets is dit 9%.

Figuur 2: Aandeel afgelegde kilometers Overijsselse bevolking naar vervoerwijze, 2016 (%)

Grafiek aandeel afgelegde kilometers Overijssel bevolking naar vervoerwijze 2016

Bron: CBS

Fiets populair op korte afstanden

Het aandeel van vooral de vervoerwijzen fiets en lopen is in het totaal afgelegde kilometers vanzelfsprekend laag. Daarom is het ook interessant om te kijken naar het aandeel van de diverse vervoerwijzen in het totaal aantal verplaatsingen. In Overijssel wordt 47% van alle verplaatsingen met de auto afgelegd en 34% met de (brom)fiets. Over langere tijd gezien neemt het aantal verplaatsingen met de auto licht af en met de fiets licht toe.

Een klein deel van de verplaatsingen (2%) wordt met het openbaar vervoer gedaan, met name de trein.

Figuur 3: Aandeel verplaatsingen Overijsselse bevolking naar vervoerwijze 2016 (%)

Grafiek Aandeel verplaatsingen Overijsselse bevolking naar vervoerwijze 2016

Bron: CBS

Vooral op korte afstanden is de fiets een populair vervoermiddel. Voor afstanden tot 3,7 kilometer (ongeveer een kwartier fietsen) wordt bij 43% van de verplaatsingen de fiets gebruikt. Tot 7,5 kilometer is dit 45% en tot 15 kilometer 41%. Voor alle afstanden ligt het gebruik van de fiets in Overijssel hoger dan het Nederlands gemiddelde.

We reisden verder, maar minder vaak.

In 2016 is de afgelegde afstand voor woon-werk verkeer licht afgenomen, maar het aantal woon-werkverplaatsingen is toegenomen. In figuur 4 is de afgelegde afstand per persoon per dag opgenomen per motief. Dit geeft aan hoeveel kilometers we reizen. In grafiek 5 is de verdeling opgenomen van het aantal reizen dat we maken (aantal verplaatsingen).

Figuur 4: Afgelegde afstand per persoon per dag naar motief in Overijssel 2012 t/m 2016 (aantal km)

Grafiek Afgelegde afstand per persoon per dag naar motief in Overijssel 2012 tm 2016 (aantal km)

Bron: CBS

De reisafstanden voor sociale verplaatsingen zoals visite, logeren en bezoeken van sport, horeca en hobby zijn in 2016 toegenomen, maar we deden het wel minder vaak.

In 2016 maakten we minder verplaatsingen en ook minder lange verplaatsingen om te winkelen en boodschappen te doen dan in het jaar daarvoor.

Figuur 5: Verplaatsingen per persoon per dag naar motief in Overijssel, 2012-2016 (aantallen)

Grafiek Verplaatsingen per persoon per dag naar motief in Overijssel, 2012-2016

Bron: CBS

In 2016 nam de afgelegde afstand per verplaatsing met 7% toe en het aantal verplaatsingen nam met 2,5% af. Dat wil zeggen, we reisden wat minder in 2016 maar de reizen die we maakten waren over een wat grotere afstand. Per saldo maakten de inwoners van Overijssel in 2016 net zoveel kilometers als het jaar daarvoor.