Hoeveelheid verkeer op Provinciale wegen neemt verder toe

Gepubliceerd op 22 januari 2019

In 2017 was er weer meer verkeer op provinciale wegen in Overijssel dan in het jaar ervoor. De hoeveelheid steeg met 1,7% naar 1,65 miljard gereden kilometers over de provinciale wegen. Op een aantal belangrijke provinciale wegen, zoals de N340 tussen Zwolle en Ommen, de N307 tussen Kampen en Dronten en de N348 rondweg Deventer hadden we te maken met 3% tot 6% meer verkeer in één jaar tijd.

Bij bijna de helft van alle verplaatsingen die wij maken, kiezen we de auto als vervoerwijze. Met die auto leggen we vervolgens bijna driekwart van alle kilometers af die we reizen.

Laatste jaren weer meer groei van verkeer

In de afgelopen decennia (met name de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw) nam het verkeer ieder jaar flink toe, met zo’n 3 tot 4% per jaar. Wegen werden steeds drukker en files namen toe. In het begin van deze eeuw werd de groei al wat minder en in 2008 werden de eerste gevolgen zichtbaar van de economische recessie. Sinds 2008 nam de hoeveelheid verkeer jaarlijks af, met uitzondering van 2011. In 2014 was er voor het eerst een herstel zichtbaar. In 2015 en de daarop volgende jaren was er een groei van de hoeveelheid verkeer. In 2017 nam het verkeer op werkdagen op provinciale wegen toe met 2%, in het weekend was er 0,6 % meer verkeer. Over alle dagen van de week zien we een gemiddelde toename van 1,7%. In het weekend, op zaterdagen en zondagen, wordt er veel minder gereden. We rijden de laatste jaren wel weer wat meer in het weekend, maar de groei is lang niet zo groot als op werkdagen.

Figuur 1: Ontwikkeling hoeveelheid verkeer op werkdagen, weekdagen en weekenddagen op provinciale wegen in Overijssel, 1986–2017 (index 1986=100)

Figuur 1 toont de ontwikkeling van het verkeer op werkdagen, weekdagen en weekenddagen op provinciale wegen in Overijssel, 1986–2017 (index 1986=100) Bron: Provincie Overijssel

Bron: Provincie Overijssel

Meer verkeer leidt tot meer files

De toename van het verkeer heeft ook tot gevolg dat er meer files staan. De filedruk in Overijssel is in 2017 met 10% toegenomen ten opzichte van 2016. We stonden in 2017 in totaal 867 uur in de file in Overijssel, over een totale lengte van 7.700 kilometer.

Meeste wegen drukker

Op veel provinciale wegen in Overijssel is het drukker geworden in 2017. De cijfers verschillen wel per weg. De cijfers over de hoeveelheid verkeer laten alleen de aantallen zien en niet of wegen die drukte ook aankunnen. Of er zich knelpunten (in de spitsperioden) voordoen hangt af van de beschikbare wegcapaciteit, maar ook van langs de weg aanwezige doorstromingsbelemmeringen (zoals verkeerslichten, rotondes).

Op kaart 1 is te zien op welke wegen het in 2017 drukker is geworden of rustiger. De grootste stijging van de verkeersintensiteit was er op de N749 tussen Wierden en Vriezenveen op de N350 tussen de aansluiting N35/A35 en Wierden. Op deze wegen zat bijna 17% meer verkeer in 2017 ten opzichte van 2016.

Van de drukkere wegen in Overijssel nam het verkeer op de N348 bij Deventer toe met 6% en de N307 tussen Kampen en Dronten met tot 4% meer verkeer in 2017. Maar ook de N340 tussen Zwolle en Ommen groeide met 3% meer dan gemiddeld.

Op de provinciale weg N747 tussen Geesteren en Knoefbakker werd het een stuk rustiger: Hier was 15% minder verkeer in 2017 ten opzichte van het jaar ervoor. Er zijn 28 wegvakken waar het rustiger is geworden in 2017. Op 154 wegvakken werd het drukker en op 46 wegvakken was het ongeveer even druk.

Kaart 1: Verkeersintensiteit, ontwikkeling 2016 naar 2017

Kaart 1 toont de ontwikkeling van verkeersintensiteit van 2016 naar 2017. Bron: Provincie Overijssel

Bron: Provincie Overijssel

Haaksbergerstraat (N739) drukste wegvak

Op kaart 2 is te zien op welke provinciale wegen het meeste verkeer rijdt op een gemiddelde werkdag. Het drukste wegvak van alle provinciale wegen in Overijssel is de N739, de invalsweg vanaf de snelweg A35 naar Hengelo (Haaksbergerstraat). Hier rijden per dag (werkdag) ruim 30.000 motorvoertuigen. Ook de rondweg Oldenzaal (N342) is druk met een verkeersintensiteit van 26.000 tot 29.000 motorvoertuigen op een werkdag.De N824 tussen grens Gelderland en Diepenheim is de rustigste provinciale weg. Hier rijden in 2017 gemiddeld 2.411 motorvoertuigen per werkdag.

Kaart 2: Drukste provinciale wegvakken 2017

Kaart 2 toont de drukste provinciale wegvakken in 2017. Bron: Provincie Overijssel

Bron: Provincie Overijssel

Ook meer vrachtverkeer op provinciale wegen

De hoeveelheid vrachtverkeer op provinciale wegen is in 2017 toegenomen met 3,7%. In 2017 werden er op werkdagen 139 miljoen vrachtwagenkilometers afgelegd op de provinciale wegen in Overijssel buiten de bebouwde kom. Na een jarenlange daling van de hoeveelheid vrachtverkeer (vooral veroorzaakt door de economische crisis), zien we vanaf 2014 weer een stijging. De stijging in 2016 en in 2017 is fors en groter dan de toename van het autoverkeer.

Het aandeel vrachtverkeer ten opzichte van het totale verkeersaanbod ligt in 2017 op 12,9% en is heel licht gestegen ten opzichte van het jaar ervoor (12,6%).

Figuur 2: Ontwikkeling van het vrachtverkeer op provinciale wegen in Overijssel op werkdagen, 2008–2017 (miljoen voertuigkilometers)

Figuur 2 toont de ontwikkeling van het vrachtverkeer op provinciale wegen in Overijssel op werkdagen, 2008–2017 (miljoen voertuigkilometers). Bron: Provincie Overijssel

Bron: Provincie Overijssel

Het meeste vrachtverkeer rijdt op de N739 de invalsweg vanaf de A35 naar Hengelo. Hier reden in 2017 gemiddeld 4.300 vrachtwagens per dag (werkdag). De minste vrachtauto’s zijn er op de N749 van Wierden naar Vriezenveen. Hier waren in 2017 gemiddeld 170 vrachtauto’s per dag.

Het hoogste aandeel vrachtauto’s zit op de provinciale weg N347 tussen de Zomerweg en de A1. Hier reden ruim 2.200 vrachtauto’s en is één op de vijf voertuigen op deze weg een vrachtauto.

Andere wegvakken met een hoog aandeel vrachtauto’s zijn de N332 bij Holten, de N331 bij Hasselt, de N347 tussen Enter en Rijssen, N34 tussen Gramsbergen en Drenthe en de N48 bij Ommen.

Provincie werkt aan verbetering mobiliteit

De provincie Overijssel zet zich, samen met partners en inwoners, in voor een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Om de economie en werkgelegenheid te stimuleren, zorgen wij voor een goed netwerk voor goederen- en personenvervoer tussen steden. Op die manier kan iedereen zich veilig en vlot verplaatsen over weg, water en spoor.