Woningvoorraad Overijssel in 2017 met 3.400 woningen uitgebreid

Gepubliceerd op 13 december 2018

Woningvoorraad in Overijssel

Met woningvoorraad wordt het totaal van koop- en huurwoningen bedoeld dat voor bewoning geschikt is. In de jaren 2012 t/m 2017 is de woningvoorraad in Overijssel met bijna 14.000 woningen toegenomen. De groei van de woningvoorraad vertoont in deze periode een stijging.  Dat betekent dat er per saldo meer nieuwe woningen bijkomen. Dit komt omdat het aantal nieuwbouwwoningen stijgt in combinatie met een wisselende sloop. Deze opkomende trend is te vergelijken met de ontwikkelingen in Nederland (figuur 1). In Twente en in de landelijke gemeente in Overijssel is er ook een stijging te zien. Sinds 2015 kennen we in West-Overijssel en in de stedelijke gemeenten geen toename van de nieuwbouwproductie. Toch stijgt het totaal aantal woningen wel. Dit komt doordat er minder woningen worden gesloopt. Zie figuur 1.

Als we de woningvoorraad over het eerste half jaar van 2017 en 2018 met elkaar vergelijken bleef het aantal toegevoegde woningen in Overijssel gelijk (1.565 tegenover 1.571). In Nederland zagen we in deze periode een groei van 26%.

Nieuwbouw en sloop per gemeente

Nieuwbouw en sloop verschilt veel per gemeente. Tussen 2012 en 2017 is de woningvoorraad per 1.000 bestaande woningen het meest toegenomen in Borne, Staphorst, Rijssen-Holten en Dalfsen. In Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Ommen zijn er vooral woningen gebouwd om gesloopte woningen te vervangen (figuur 2).

Woningvraag en woningaanbod

In Nederland en in Overijssel is voor de kredietcrisis in verhouding veel gebouwd. Het aantal nieuwbouwwoningen (woningaanbod) en de groei van het aantal huishoudens (woningvraag) zijn vergeleken (figuur 3). Tijdens en na de kredietcrisis nam het aantal nieuwbouwwoningen per nieuw huishouden af. De afstand tussen de woningvraag en het woningaanbod is in Overijssel kleiner dan in Nederland.

Voor de recente jaren zijn niet alleen de nieuwbouwcijfers beschikbaar, maar ook de slopcijfers.  Als ook de slopcijfers worden meegenomen, blijkt dat in de periode 2014 t/m 2017 voor elke 100 nieuwe huishoudens in Overijssel 75 nieuwe woningen aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Het woningaanbod groeide in deze periode niet genoeg om alle nieuwe huishoudens te huisvesten. Woningzoekers in Overijssel konden gemakkelijker aan een woning komen dan in Nederland als geheel. Landelijk zijn er namelijk voor iedere 100 nieuwe huishoudens 62 nieuwe woningen in totaal bijgekomen

Afgegeven bouwvergunningen

Aan de hand van afgegeven bouwvergunningen kan er globaal voorspeld worden hoe de woningproductie zich gaat ontwikkelen. Zowel in Nederland als in Overijssel zijn in 2012 in verhouding veel bouwvergunningen verleend. In 2013 is het aantal veel lager. Vanaf 2014 stijgen de verleende bouwvergunningen in Nederland weer, in 2015 stijgt het aantal in Overijssel. In Twente, West-Overijssel en in de gemeenten stijgt het aantal bouwvergunningen (figuur 4). In de eerste helft van 2018 is het aantal bouwvergunningen licht afgenomen. Zowel in Nederland als in Overijssel zijn in de eerste helft van 2018 6% minder bouwvergunningen afgegeven dan in de eerste helft van 2017.

Bouwplannen voor 24.000 nieuwbouwwoningen

Per 1 januari 2018 zijn er in Overijssel vastgestelde woningbouwplannen voor bijna 24.000 woningen. 11.000 woningen in Twente en 13.000 woningen in West-Overijssel. Bekijk de Atlas van Overijssel voor meer informatie over de locatie en het soort plan.

Afbakening onderzoek

De woningvoorraad kan niet alleen door bouwen en slopen groeien of krimpen. Dit kan ook door opsplitsen en samenvoegen van woningen. Of door het wijzigen van de gebruikersfunctie van de woning. Deze veranderingen zijn niet meegenomen in dit onderzoek.