Ouderen zoeken geschikt koopappartement vooral in eigen buurt

Gepubliceerd op 13 november 2017

Ouderen zijn weinig verhuisgeneigd. Ze zijn erg tevreden met waar ze wonen. Als ze willen verhuizen is dat vooral vanwege de gezondheid of soms om dichter bij familie, vrienden of kennissen te wonen. De voorkeur voor het type woning waar de ouderen van nu heen willen verhuizen is de afgelopen 15-20 jaar wel veranderd. Ouderen van nu hebben meer te besteden en hebben vaker een koopwoning dan 15 jaar terug. Overijsselse ouderen zoeken vaker een ouderenwoning dan in Nederland gemiddeld. Belangrijk is in elk geval dat de woning in de juiste buurt ligt, anders verhuist men liever niet.

Gezondheid en behoefte aan zorg belangrijkste verhuisreden

Ouderen hebben over het algemeen weinig behoefte om te verhuizen. Slechts 1,8% van de 65-plussers wil ‘absoluut’ verhuizen, nog eens 14% wil ‘misschien’ verhuizen. Onder alle Overijsselaars overweegt 34% te verhuzien. In 68% van de gevallen waarin ouderen willen verhuizen is de gezondheid en/of behoefte aan zorg de voornaamste reden. In Nederland is dat iets minder vaak het geval: 60%. Slechts 8,5% van de 65-plussers in Overijssel wil dichter bij familie, vrienden of kennissen wonen, in Nederland is dat 12%. Reden om niet te verhuizen is voor ouderen in Overijssel in 92% van de gevallen dat men tevreden is met de woning waar men in woont. Dat geldt ook voor ouderen in de rest van Nederland.

Behoefte aan appartementen

Ouderen met een verhuiswens hebben overwegend een voorkeur voor appartementen, bijna 72% van de 65-plussers met een verhuiswens in Nederland zoekt een appartement. Onder huurders in Nederland is die wens over het algemeen wat sterker dan onder woningeigenaren. In Overijssel is dat anders: de voorkeur voor een appartement is onder zowel huurders als eigenaren wat minder dan in Nederland gemiddeld. Onder eigenaren is de wens wel sterker (66%) dan onder huurders (59%). Men geeft wat vaker de voorkeur aan een eengezinswoning en ‘overige typen’, bijvoorbeeld een woonboerderij. De verschillen zijn overigens zeer klein.

Figuur 1: Gewenst woningtype 65-plussers naar huidige eigendomssituatie, 2015 (%)

Figuur 1: Gewenst woningtype 65-plussers naar huidige eigendomssituatie, 2015 (%)

Bron: Woononderzoek 2015

Bekijk hier de cijfers bij figuur 1 (pdf, 100 kB)

65-plussers met verhuiswens willen vaker koopwoning en dure huur

Ongeveer de helft van de 65-plussers die wil verhuizen in NederlandVoor Overijssel zijn er te weinig gegevens. wil een huurwoning. Opvallend is dat ook bijna de helft van de eigenaren met een verhuiswens de stap naar huur wil maken en dat ruim een derde van de hurende ouderen nog de stap naar koop willen maken. Wel neemt de voorkeur voor een huurwoning, vooral de goedkopere huurwoningen sterk af sinds 1998. De vraag hiernaar onder 65-plussers was in 2015 nihil (zie figuur 2). De vraag naar koopwoningen neemt juist sterk toe, vooral in het goedkope segment. De vraag naar dure koopwoningen onder 65-plussers nam tot 2012 ook toe, maar was in 2015 weer iets afgenomen. Door aanscherping van de hypotheeknormen de afgelopen paar jaar is het moeilijker geworden om dure koopwoningen te financieren. De toenemende vraag naar dure huurwoningen nam na 2009 ook weer iets af.

Figuur 2: Gewenste woning 65-plussers (Nederland) naar eigendom en prijsklasse, 1998-2015

Figuur 2: Gewenste woning 65-plussers (Nederland) naar eigendom en prijsklasse, 1998-2015

Bron: Woononderzoek 2015, bewerking ABF/provincie Overijssel

Bekijk hier de cijfers bij figuur 2 (pdf, 47 kB)

Overijsselse 65-plussers met verhuiswens zoeken vaker ouderenwoning

De voorkeur voor een voor ouderen geschikte woning neemt toe met de leeftijd. In 2015 zocht 34% van alle woningzoekenden in Overijssel (dus ook jongeren) een ‘nultredenwoning’. Dat is een woning waarvan de voordeur, woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken bereikbaar zijn zonder traplopen. De voorkeur voor een woning die speciaal bestemd is voor ouderen neemt toe met de leeftijd. Hoewel Overijsselse ouderen minder verhuisgeneigd zijn dan gemiddeld, zoeken diegenen onder hen die wel willen verhuizen vaker dan gemiddeld een ouderenwoning. Ook onder ‘jonge’ ouderen tussen de 55 en 64 jaar is die voorkeur al groot: maar liefst 39% van de woningzoekenden onder hen zoekt een ouderenwoning (Nederland: 33%). Onder 75-plussers is die voorkeur opgelopen tot 88% van de woningzoekenden (Nederland: 70%).

Figuur 3: Aandeel ouderen met verhuiswens in Nederland en Overijssel dat een ouderenwoning zoekt, 2015 (%)

Figuur 3: Aandeel ouderen met verhuiswens in Nederland en Overijssel dat een ouderenwoning zoekt, 2015 (%)

Bron: Woononderzoek 2015

Bekijk hier de cijfers bij figuur 3 (pdf, 45 kB)

Woonbuurt belangrijk voor ouderen

De ligging van de woning is erg belangrijk voor ouderen. ‘Niet weg willen uit de buurt’ is voor bijna 50% van de Overijsselse 65-plussers reden om niet te willen verhuizen (vergelijkbaar met Nederland, waar dat 51% is). Men past eerder de eisen aan de woning aan dan in een andere buurt te gaan wonen. Ook ouderen die bereid zijn te vertrekken uit hun bestaande buurt zijn kritisch: vooral eigenaren kiezen dan eerder voor een andere woonplaats dan voor een andere buurt in dezelfde woonplaats.