Honkvaste ouderen verhuizen minder vaak dan voorheen

Gepubliceerd op 13 november 2017

Overijssel vergrijst, net als de rest van Nederland. Het aantal ouderen neemt snel toe nu de babyboomgeneratie oud wordt. Deze groep is verantwoordelijk voor de sterke toename van het aantal kleine, oudere huishoudens. De nieuwe generatie ouderen woont relatief vaak in grote eengezinskoopwoningen en verhuist minder snel dan eerdere generaties ouderen. Om te zorgen dat al deze ouderen prettig kunnen blijven wonen moedigt de provincie Overijssel ouderen aan hun woning geschikt te maken voor de oude dag. Dat gebeurt via de campagne ’lang zult u wonen’.

Vergrijzende babyboomgeneratie drukt stempel op woningmarkt

De babyboomgeneratie (geboren tussen 1945 en 1960) drukt door hun grote aantallen een grote stempel op de woningmarkt. Zorgden zij in de jaren 70 voor een grote groei van het aantal jonge huishoudens dat een woning zocht, nu vergrijst deze generatie. Ze zijn nu tussen de 57 en 72 jaar oud en moeten van de Rijksoverheid zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Door het ouder worden van deze generatie en de toegenomen levensverwachting is het aantal 65-plussers in Overijssel tussen 2000 en 2016 al met meer dan 40% gegroeid. Het aantal huishoudens van ouderen, die vaker dan gemiddeld alleenstaand zijn, neemt ook toe. In 2000 vormden 65-plushuishoudens 22% van alle huishoudens in Overijssel, in 2016 was dat aandeel gestegen tot bijna 26%. Volgens de laatste bevolkingsprognoses (Primos 2016) zal het aantal 65-plussers in Overijssel tot 2040 met nog eens 52% toenemen; hun huishoudens maken tegen die tijd 40% uit van het totaal.

Ouderen wonen steeds vaker in grote eengezinskoopwoningen

Tussen 1998 en 2015 nam het aandeel huishoudens in Nederland dat in een appartement woonde licht toe, van 31% naar 32%. In Overijssel, waar het aandeel appartementen iets lager ligt, nam het aandeel toe van 19% naar 20%. Onder 65-plussers nam het aandeel dat in een appartement woonde in Nederland juist sterk af (van 41% naar 34%). In Overijssel was die afname nog sterker (van 31% naar 23%). Wel bewonen ouderen nog altijd vaker dan andere leeftijdsgroepen in een appartement.

Voor de 65-plussers die in een eengezinswoning woonden, was dit steeds vaker een koopwoning. Woonde in 1998 nog maar 37% van de Overijsselse 65-plussers in een eengezinskoopwoning, in 2015 was dat met bijna de helft toegenomen naar 54% (in Nederland van 30% naar 45%). Het bezit van eengezinskoopwoningen onder 65-plussers nam daarmee sneller toe dan gemiddeld voor alle huishoudens: dit nam in Nederland en Overijssel toe met 11%. Het totale aandeel koopwoningen nam tussen 1998 en 2015 ook iets toe. In 1998 was van 55% van alle woningen in Overijssel een koopwoning, in 2015 was dat toegenomen tot 64%. In Nederland nam het totale aandeel koopwoningen toe van 51% naar 59%. In Overijssel wonen dus gemiddeld meer huishoudens in een koopwoning dan gemiddeld in Nederland.

Figuur 1: Ontwikkeling woonsituatie 65-plushuishoudens in Overijssel en Nederland, 1998-2015 (%)

Figuur 1: Ontwikkeling woonsituatie 65-plushuishoudens in Overijssel en Nederland, 1998-2015 (%)

Bron: Woononderzoek 2015, bewerking ABF/provincie Overijssel

Bekijk hier de cijfers bij figuur 1 (pdf, 49 kB)

Ouderen in Overijssel verhuizen nog minder dan elders

De bereidheid om te verhuizen is laag onder ouderen. In Overijssel ligt die bereidheid nog een fractie lager dan gemiddeld in Nederland. Volgens het Woononderzoek uit 2015 wilde slechts 1,8% van de 65-plussers in Overijssel ‘beslist wel’ verhuizen binnen 2 jaar. Het gemiddelde in Nederland ligt iets hoger: 2,9%. In Overijssel wil 82% van de 65-plussers beslist niet verhuizen in de komende 2 jaar, in Nederland was dat aandeel iets lager: 79%. Nog eens 14% van de Overijsselse 65-plussers wil ‘misschien’ verhuizen (Nederland: 15%). Ook geeft 1,4% van de 65-plussers aan wel te willen verhuizen, maar de gewenste woning niet kunnen vinden. Figuur 2 laat zien dat het aandeel 65-plussers dat jaarlijks verhuist in de loop der jaren is afgenomen. Verhuisde in 1995 nog 6,7% van de 65-plussers in Overijssel, in 2015 was dat afgenomen tot 4,5%. Ter vergelijking: gemiddeld verhuisde in 2015 9,4% van alle inwoners van Overijssel (10,6% in 1995). Van alle verhuizingen die gemaakt zijn door 65-plussers is 77% een verhuizingen binnen dezelfde gemeente. Dat is iets vaker dan voor alle Overijsselaars gemiddeld, van hen verhuist 65% binnen de eigen gemeente.

Figuur 2: Aandeel 65-plussers in Overijssel dat verhuisd is in de loop der jaren, 1995-2015 (%)

Figuur 2: Aandeel 65-plussers in Overijssel dat verhuisd is in de loop der jaren, 1995-2015 (%)

Bron: CBS en ABF

Bekijk hier de cijfers bij figuur 2 (pdf, 49 kB)

Overijssel moedigt ouderen aan hun woning geschikt te maken voor de oude dag

De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat alle inwoners in een voor hen geschikte woning wonen. Om te zorgen dat de groeiende groep ouderen naar tevredenheid zelfstandig kan blijven wonen, moedigt de Provincie, samen met de gemeenten, ouderen aan hun woning geschikt te maken voor de oude dag. De campagne 'lang zult u wonen' maakt ouderen bewust van hun behoeften in de toekomst en wijst de weg in het aanpassen van de eigen woning.