Big-datahackathon laat zien wat er leeft in Borne

Gepubliceerd op 13 november 2017

Het gemeentehuis van de gemeente Borne was in het weekend van 4 en 5 november het decor van een hackathon, georganiseerd door provincie Overijssel en de gemeente Borne. In 24 uur gingen datahackers aan de slag met big data, geodata, social-mediaberichten en reacties op blogs. Een jury van provincie en gemeente heeft het meest innovatieve idee, dat het best toepasbaar is, aangewezen als winnaar.

“Een moeilijke beslissing”, volgens juryvoorzitter Rob Welten, burgemeester van Borne. “De drie teams presenteerden uitzonderlijk goed en gebruikten de datasets op verschillende, innovatieve manieren. De uitkomsten zijn zeker niet alleen voor Borne interessant, maar voor heel Overijssel.”

Wat leeft er in Borne?

De vraagstelling die aan de datahackers werd meegegeven, was:

  • Wat zijn de belangrijkste plekken (platforms, communities, media) die de stemming in Borne beïnvloeden?
  • Is er op het gebied van leefbaarheid en veiligheid een relatie tussen verkeersveiligheid, spoor, woonomgeving, voorzieningen en groen?
  • Zijn er binnen de Bornse gemeenschap groepen te identificeren die niet meedoen aan de samenleving?

Prijswinnaar

Het team ‘Chinese Cheese Eaters’ dat bestaat uit Yijun Wang en Yinong Wang (geen broers, zoals ze zelf zeiden), ging er met de eerste prijs van 750 euro vandoor. Het team liet volgens de jury op een innovatieve en visueel aantrekkelijke manier zien wat er leeft in Borne. Ze maakten hierbij o.a. gebruik van OpenStreetMap en social-mediadatasets. De Chinese Cheese Eaters lieten twee teams achter zich.

Foto: Yijun Wang en Yinong Wang, de winnaars van de hackaton samen met burgemeester Rob Welten van de gemeente Borne.

Foto: Yijun Wang en Yinong Wang, de winnaars van de hackaton samen met burgemeester Rob Welten van de gemeente Borne

Foto Bas van Dishoeck

Winnende idee

Bij het winnende idee zijn op een slimme manier vele social-mediaberichten gekoppeld aan locaties in Borne. Binnen de berichten is verder gezocht naar begrippen die met misdaad te maken hebben, of juist met politie. De hittekaarten die zo ontstaan kunnen worden vergeleken. Dan is bijvoorbeeld te zien waar wél berichten worden geplaatst over misdaad maar niet over politie (zie figuur 1).

Figuur 1: Hittekaarten met berichten over politie en misdaad. Binnen de cirkels in het tweede plaatje zijn wel meldingen gedaan over misdaad, maar niet over politie.

Figuur 1: Hittekaarten met berichten over politie en misdaad. Binnen de cirkels in het tweede plaatje zijn wel meldingen gedaan over misdaad, maar niet over politie

Bron: Presentatie van Yijun Wang en Yinong Wang

Ook kan de stemming in de berichten worden beoordeeld. Figuur 2 geeft in kleuren weer over welke gebieden overwegend positieve of negatieve berichten worden geplaatst.

Figuur 2: De stemming die uit social-mediaberichten spreekt. Bij de rode lijnen is de stemming voornamelijk negatief (vaak langs grote wegen), bij de paarse lijnen juist positief (bijvoorbeeld in het centrum van Borne).

Figuur 2: De stemming die uit social-mediaberichten spreekt. Bij de rode lijnen is de stemming voornamelijk negatief - vaak langs grote wegen -, bij de paarse lijnen juist positief – bijvoorbeeld in het centrum van Borne.

Bron:  Presentatie van Yijun Wang en Yinong Wang

Experiment

De hackathon is een initiatief vanuit het programma Eigentijds Bestuur en het Big-datalab van provincie Overijssel. Overijssel wilde met dit experiment kijken in hoeverre met de uitkomsten van een big-datahackathon bepaald kan worden wat er leeft bij inwoners van de gemeente Borne. Het big-datalab van provincie Overijssel wilde juist kijken in hoeverre big data zinvol inzetbaar is voor dergelijke vragen en of een hackaton een handige werkvorm is.

Open data

Tijdens de hackathon is gewerkt met (open) data, onder andere beschikbaar gesteld door de gemeente Borne, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de brandweer, Saxion, Politie Oost-Nederland en I&O Research, Twente.