Openbaar Bestuur

Gepubliceerd op 28 maart 2019

Openbaar bestuur bestaat uit overheden. Bij een goede wisselwerking tussen overheid en samenleving kan de overheid gemakkelijker maatschappelijke keuzes maken. Onderzoek helpt bij het maken van die keuzes.

We onderzoeken bijvoorbeeld stemgedrag rond de verkiezingen en verwachtingen die Overijsselse inwoners hebben van de overheid. We laten zien wat de resultaten zijn van provinciaal toezicht op de Overijsselse gemeenten.

Vlag Overijssel

Contact

Publieke Dienstverlening
Beleidsinformatie

Telefoonnummer: 038 499 88 99 - keuze 4
E-mailadres: beleidsinformatie@overijssel.nl

Cijfers

Bekijk de cijfers van uw eigen gemeente.

Wat doet Overijssel en wat kost het?

Atlas van Overijssel

Onderzoek

Kwaliteit Openbaar bestuur

Bij een goede wisselwerking tussen overheid en samenleving kan de overheid gemakkelijker in maatschappelijke behoeften voorzien.

Zie ook

De provincie houdt toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.