Openbaar Bestuur

Gepubliceerd op 23 april 2018

Om ervoor te zorgen dat lokaal bestuur goed functioneert, houdt de provincie toezicht op gemeenten en waterschappen. Dit heet interbestuurlijk toezicht. Een voorbeeld daarvan is het toezicht van de provincie op gemeentefinanciën.

In de Staat van Overijssel leest u wat de provincie zelf doet met het geld en wat het kost.

Vlag Overijssel

Contact

Publieke Dienstverlening
Beleidsinformatie

Marieke Vinke-Brouwer

Telefoonnummer: 038 499 94 99
E-mailadres:
PM.Vinke-Brouwer@overijssel.nl

Cijfers

Bekijk de cijfers van uw eigen gemeente.

Wat doet Overijssel en wat kost het?

Kwaliteit Openbaar bestuur

Bij een goede wisselwerking tussen overheid en samenleving kan de overheid gemakkelijker in maatschappelijke behoeften voorzien.

Zie ook

De provincie houdt toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.