Milieu en Energie

Gepubliceerd op 10 oktober 2018

Een gezonde en veilige woon- en werkomgeving is belangrijk voor iedereen. In Overijssel verbeteren we ons milieu met subsidies en milieubewuste projecten of regelingen. Daarnaast is er toezicht op het naleven van milieuregelgeving bij (grotere) bedrijven en de flora- en fauna wet.

Ook doen we onderzoek naar de resultaten en houden we de cijfers bij. Daardoor zien we wat werkt en blijven we onze omgeving verbeteren voor alles wat er leeft.

Windmolen met trein

Contact

Publieke Dienstverlening
Karin Verhagen

Telefoonnummer: 038 499 74 06
E-mailadres: CMG.Verhagen@overijssel.nl

Cijfers

Kaarten

Map Energie
Aanklikbaar overzicht van alles wat met duurzame energie heeft te maken in Overijssel: van energie-labels tot zonne-energie.

Energie uit oppervlaktewater
Een verkenning van de potentie van duurzame energie uit oppervlaktewater voor Noord Nederland.

Zie ook