Workshop leefomgeving en gezondheid: op weg naar een integrale aanpak in gemeente en provincie

Gepubliceerd op 29 mei 2019

De Omgevingswet vraagt om een integrale benadering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, waaronder expliciet de gezondheid. Daarbij krijgt gezondheidsbevordering meer aandacht, naast het bestaande beschermende beleid. Gezondheid is al een onderdeel van veel gemeentelijke en provinciale beleidsvelden. Voorbeelden zijn de veehouderij, klimaatverandering, woon- en werkomgeving, natuur in en buiten de stad en actieve mobiliteit. Gezondheid wordt echter heel verschillend vormgegeven en blijft vaak impliciet. Zo is bij luchtkwaliteit de milieunorm de manier om gezondheid te beschermen. Meer bewegen bevordert de gezondheid, maar de aanleg van wandel- en fietspaden is een infrastructureel project.

In de workshop gaan we verkennen hoe gezondheid expliciet meegenomen kan worden in de gemeentelijke en provinciale beleidsuitvoering. Welke data hebben we nodig om de beleidsvraag te monitoren en mogelijk bij te kunnen stellen. We nemen Deventer als voorbeeld en gaan naar diverse aspecten kijken. We oefenen met de maatregelen die we kunnen nemen en bediscussiëren de verwachte effectiviteit. Daarbij staat ook de benodigde samenwerking centraal: wie hebben we nodig voor een gezonde leefomgeving? Hoe kunnen gemeentelijk en provinciaal beleid aansluiten? Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers een beeld van hoe gezondheid een rol speelt in het gemeentelijk en provinciaal beleid, hoe gezondheid als integraal aspect van de leefomgeving meegenomen kan worden en welke samenwerkingen wenselijk zijn om effect te bereiken.

De workshop wordt gegeven door Vakgroep Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer en door de Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid en Eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel.