Rilana Wessel & Cherelle van Stenus

Gepubliceerd op 27 mei 2019

Bewegen is super belangrijk en gezond voor je. Maar dit weten we natuurlijk al. Maar waarom is bewegen zo belangrijk? Bewegen heeft een positieve bijdrage aan een goede gezondheid, een gezond gewicht en het voorkomen van chronische aandoeningen. Sport en bewegen verbetert de kwaliteit van leven, ook wanneer je hier op latere leeftijd mee start. Maar hoeveel bewegen de inwoners van Overijssel eigenlijk en is dit voldoende? Wie voldoet aan de beweegnorm en wie niet? Bestaat er een verband tussen sport en bewegen en sociale factoren zoals eenzaamheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Deze presentatie geeft een weergave van de resultaten van de gezondheidsmonitor die uitgevoerd is onder de inwoners van de provincie Overijssel. Vervolgens worden deelnemers van deze sessie aan het werk gezet om zelf gezondheidscijfers op te zoeken op de GGD datasites.

Rilana Wessel:

Rilana heeft na haar Verpleegkunde studie in Groningen, Gezondheidswetenschappen gestudeerd met als master infectieziekten en public health. Ze is nu werkzaam als epidemioloog bij GGD IJsselland, waar zij onder andere werkt aan de gezondheidsmonitoren. Daarnaast voert ze verschillende projecten uit, zoals het project ‘verloskundigen en infectieziekten’ en het suïcide project ‘zelfmoord? Praat erover!

Cherelle van Stenus:

Cherelle van Stenus werkt als epidemioloog/ onderzoeker publieke gezondheid bij GGD Twente, waar ze o.a. betrokken is bij de grootschalige gezondheidsmonitoren, panelonderzoek en beheer van de datasite www.twentsegezondheidsverkenning.nl. Voor haar werkzaamheden bij GGD Twente, heeft ze gezondheidswetenschappen in Amsterdam gestudeerd en een proefschrift op het gebied van zwangerschap en geboorte voltooid aan de Universiteit Twente.