Marleen Geerdinck & Marten Kamphorst

Gepubliceerd op 25 april 2019

CBS: is er nog wel ruimte voor Small Data?

Elke 2 jaar vertienvoudigt de hoeveelheid data die ooit is gegenereerd. Deze trend loopt inmiddels langer dan 30 jaar. En dat drijft de spectaculaire ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden op het gebied van Big Data Analytics.

Het CBS pioniert hier in Nederland als het bijvoorbeeld gaat om het volgen van mensenstromen met mobiele telefoondata, het detecteren van zonnepanelen aan de hand van luchtfoto’s of het schatten van verhuiskansen door middel van machine learning technieken. De komende 30 jaar zullen nieuwe inzichten hierover vormend zijn voor beleidskeuzes op ieder bestuursniveau.

Maar moet alles nu met Big Data? Is er nog wel ruimte voor Small Data? Het CBS demonstreert de kracht van het combineren en analyseren van ‘kleine’ databronnen; methoden en technieken die voor iedere onderzoeker of beleidsmaker beschikbaar en toepasbaar zijn, ook met een bescheiden budget. Slimme en beleidsrelevante informatie maak je zelf (en met een beetje hulp van het CBS).

Marleen Geerdinck & Marten Kamphorst van het CBS leiden de workshop:

Marten Kamphorst studeerde Ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit. Tijdens zijn afstuderen heeft hij zich gericht op Urban Economics. Sindsdien is hij deels werkzaam voor het CBS en als onderzoeker verbonden aan de Urban Data Centers (UDC’s) en deel bij Vluchtelingenwerk waar hij juridische ondersteuning bij gezinsherenigingsprocedures biedt.

Marleen Geerdinck studeerde Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen met als afstudeerrichting Marktonderzoek. Na haar studie is ze gaan werken bij het CBS. In eerste instantie als onderzoeker en projectleider van onderzoeken in opdracht van derden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onderzoeken voor beleidsonderbouwing. Sinds 1,5 jaar werkt ze als coördinator van de UDC’s in Noord-Oost Nederland, waarbij ze vooral kijkt naar de beleidsvragen die spelen bij gemeenten en hoe de beantwoording hiervan met behulp van data waarover het CBS beschikt ondersteunt kan worden.