Lidwien Smit: Veehouderij en gezondheidsrisico’s voor omwonenden

Gepubliceerd op 24 april 2019

Luchtvervuiling lijkt vooral een probleem voor stadsbewoners. Maar hoe schoon is de lucht op het platteland? Wat is het gevolg van grootschalige veehouderij voor de luchtkwaliteit? En hoe zit het met Q-koorts, vogelgriep en andere ziektes die dieren kunnen overdragen naar mensen? En het gebruik van antibiotica in de veehouderij? Kunnen omwonenden daar last van krijgen?

En waarom heeft de provincie Overijssel eigenlijk een ‘geitenstop’ afgekondigd?

Deze presentatie geeft in vogelvlucht de meest recente wetenschappelijke inzichten over mogelijke risico’s voor de gezondheid bij mensen die in de buurt van veehouderijen wonen.

Over Lidwien Smit

Dr. ir. Lidwien Smit is universitair hoofddocent en onderzoeker bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht. Haar voornaamste expertise ligt op het gebied van risicofactoren voor luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD, allergieën, en infectieziekten, met name op het snijvlak van volks- en diergezondheid (“One Health”).

Sinds eind 2009 werkt ze bij het IRAS, waar ze onder meer een grootschalig gezondheidsonderzoek bij omwonenden van veehouderijen coördineert, de VGO studie (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden). Deze studie onderzoekt effecten op de luchtwegen, antibioticaresistentie, en infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan. Lidwien leidt het onderzoek naar luchtwegeffecten, waarvoor ze onder meer een subsidie van het Longfonds en de Healthy Lungs for Life prijs van de European Respiratory Society en de European Lung Foundation heeft ontvangen.

Lidwien Smit heeft milieuhygiëne gestudeerd (MSc cum laude, Wageningen Universiteit, 2001). Na het voltooien van haar proefschrift (PhD, Universiteit Utrecht, 2008) heeft ze als post-doctoral research fellow bij het INSERM in Parijs gewerkt, waar ze zich heeft verdiept in gen-omgeving interacties en genetische epidemiologie van astma.

Ze is lid van de Gezondheidsraad (vaste commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen), en lid van de Long-range Planning Committee van de Epidemiology and Environment Assembly, European Respiratory Society. Ze heeft bijgedragen aan meer dan 80 wetenschappelijke publicaties.