Jan Terlouw

Gepubliceerd op 11 april 2019

De laatste spreker tijdens Feiten, Feiten, Feiten 2019 is niemand minder dan schrijver, wetenschapper en politicus Jan Terlouw (Kamperveen, 1931). Hij krijgt deze dag het podium in de Lebuïnuskerk om in een wervelende monoloog zijn visie op het gebruik én het gebrek aan feiten in de hedendaagse politiek voor het voetlicht te brengen.

Hij bestempelt uitspraken van politici in de huidige Tweede Kamer als de veroorzakers van een “allergische reactie”. Terlouw breekt in zijn verhaal een lans voor een politieke wereld waarin de feiten buiten kijf staan. Het is juist aan politiek om op basis van dingen die we wetenschappelijk kunnen aantonen, onze beslissingen te baseren. Want zodra dat niet gebeurt – denk aan het huidige klimaatdebat, of de discussie over het inenten van kinderen - ontstaat bij Terlouw groot ongemak. Sommige politici kan hij niet betrappen op de waarheid. “Alsof klimaatwetenschap onderwerp is van discussie! Politiek hoort te discussiëren over hoe er met feiten moet worden omgegaan, niet wetenschappelijke feiten zelf ter discussie te stellen.” Op zijn kenmerkende touwtje-uit-de-brievenbus vertelwijze doet Terlouw deze middag zijn verhaal uit de doeken. Met een boodschap die de wereld de spiegel voorhoudt: maak de juiste beslissingen voor de wereld om ons heen, op basis van de juiste feiten.

jan terlouw protret Sanne Terlouw

Jan Terlouw is kernfysicus, politicus en (kinder)boekenschrijver. Geboren op 15 november 1931 in Kamperveen. Vanaf 1948 studeerde Terlouw wis- en natuurkunde, om uiteindelijk in 1964 te promoveren op een onderzoek naar kernfusie. In 1970 begon Terlouws politieke loopbaan in de gemeenteraad van Utrecht, waarmee hij een punt zette achter zijn wetenschappelijke carrière. In 1971 werd Terlouw Tweede Kamerlid, om in slechts twee jaar tijd al de opvolger van D’66 fractievoorzitter Hans van Mierlo te worden. Ook zijn literaire carrière nam vanaf die periode een vlucht: Terlouw won twee Gouden Griffels voor zijn boeken Koning van Katoren en Oorlogswinter. In 1996 ging hij met pensioen, maar blijft tot op heden maatschappelijk actief.