Feiten, Feiten, Feiten 2019

Gepubliceerd op 29 mei 2019

portret dr. Egge van der Poel, foto: Jacqueline de Haas
Egge van der Poel

"Wat kan Big Data voor u betekenen?"

sport
Voetbal voorspellen

"Met big data analyse naar betere sportprestaties en accurate voorspellingen."

GielsBrouwer
"We bouwen FIFA na"

Met big data voorspellen welke speler bij welke club moet voetballen.

jildoubouwman
Jildou Bouwman, TNO

"Stay Healthy, and in control of your data."

Over databergen bewegen, small data, jouw gezondheid in cijfers en hoe je data uitdoktert

Voor de zesde editie van het beleidsinformatiecongres ”Feiten, Feiten, Feiten’ grijpen we in een geheel nieuw kader - en een nieuwe locatie -  terug naar ons vertrouwde adagium ‘van data, naar informatie, naar beleid.’

Want met de groei van het enorme aantal databanken voor databestanden die zo groot zijn dat ze soms nauwelijks beheersbaar lijken, komen de praktische toepassingen ervan in de algoritmes van het dagelijks bestaan terecht. Van je Spotify voorkeuren in muziek, tot een betere gezondheid, of een grotere kans op de transfermarkt voor voetballers: iedereen lijkt baat te hebben bij betere kennis van data.

En toch....

...draait je app lelijke liedjes, loop je blessures op en zijn voetballers soms ondermaats op de middenstip. Dus dat is onze informatieparadox: de wijze waarop we omgaan met data raakt ons tegenwoordig in de westerse wereld tot in de haarvaten van het bestaan. Ons denkpatroon, ons eetpatroon, onze gezondheid: ze worden allemaal beïnvloed door de macht van het grote getal. Maar eigenlijk hebben we nauwelijks het vermogen die patronen goed te beheersen.

En dat kan niet zonder gevolgen blijven. Want wie beheerst de kunst van het zorgvuldig analyseren? Wie beschermt ons tegen de groeiende krachten van de denkende database? Daar staan we op 13 juni in Deventer bij stil.

FFFdeventer

Contact

Team Beleidsinformatie

beleidsinformatie@overijssel.nl

Locatie congres:

kaart deventer

Donderdag 13 juni: Feiten, Feiten, Feiten in de Lebuinuskerk Deventer

aanvang

Locatie & spreker

Het programma op 13 juni

9:30

Inloop Lebuïnuskerk met koffie, thee en lekkernij

10:00

10:15

10:55

Deelsessies verschillende locaties kerk en gemeentehuis

1. Ferenc van Damme, provincie Overijssel

2. Lidwien Smit, RIVM

3. Marten Kamphorst en Marleen Geerdinck, CBS

4. Team Advies, Support en Kennis, o.lv. provincie Overijssel en gemeente Deventer

11:50

Met de feiten er op uit!

12:15

Gezonde lunch (streekproducten)

13:15

Keynote: Giels Brouwer en prof. dr. Joost Kok, decaan UT.

14:25

Deelsessies verschillende locaties kerk en gemeentehuis

1. Remko Wicherson, provincie Overijssel

2. Rilana Wessel & Cherelle van Stenus, GGD IJsselland ism GGD Twente

3. Jildau Bouwman, TNO

4. Team Advies, Support en Kennis, o.lv. provincie Overijssel en gemeente Deventer

15:20

Keynote: Jan Terlouw

15:50

Plenair

16:00

Afsluitende borrel

Egge van der Poel

Egge300

Egge zocht - en vond - het Higgs-deeltje in de deeltjesversneller van CERN in Genève. Na zijn baan als Big Data consultant bij KPMG vervult hij momenteel de functie van Clinical Data Scientist bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Jan Terlouw

terlouw

Terlouw breekt in zijn verhaal een lans voor een politieke wereld waarin de feiten buiten kijf staan. Het is juist aan politiek om op basis van dingen die we wetenschappelijk kunnen aantonen, onze beslissingen te baseren.

Ferenc van Damme

ferencvandamme

Ferenc van Damme, beleidsontwikkelaar ‘Participatie & Communicatie' bij de provincie Overijssel, leidt een vurige interactieve discussie gebaseerd op overtuigende feiten, onderzoeken en cijfers, inspirerende praktijkervaringen en werkbare inzichten.

Jildau Bouwman

jildau300

Jildau Bouwman is senior scientist systeem biologie en leidt het programma ‘digital health technologies’ bij TNO.

Lidwien Smit

lidwien smit

Luchtvervuiling lijkt vooral een probleem voor stadsbewoners. Maar hoe schoon is de lucht op het platteland? Deze presentatie geeft in vogelvlucht de meest recente wetenschappelijke inzichten over mogelijke risico’s voor de gezondheid bij mensen die in de buurt van veehouderijen wonen.

CBS Workshop: small data

Moet alles nu met Big Data? Is er nog wel ruimte voor Small Data? Het CBS demonstreert de kracht van het combineren en analyseren van ‘kleine’ databronnen; methoden en technieken die voor iedere onderzoeker of beleidsmaker beschikbaar en toepasbaar zijn, ook met een bescheiden budget. Slimme en beleidsrelevante informatie maak je zelf (en met een beetje hulp van het CBS).

Remko Wicherson

remko

De enorme berg beschikbare data en de vele technische innovaties bieden prachtige kansen voor provincie Overijssel om zijn taken sneller of beter uit te voeren.

Giels Brouwer

scisports

Als amateurspits in de ‘kelderklasse’ is er geen groot sporttalent aan Giels Brouwer verloren gegaan. Toch is de CIO van SciSports nu de snelst groeiende naam in de buzz rondom data-analyse in het profvoetbal. Want met dit databedrijf weet hij steeds accurater te voorspellen welke speler bij welke club moet voetballen.