Winkelleegstand in Overijssel nog steeds hoog

Gepubliceerd op 7 maart 2017

In juli 2016 stond in Overijssel 8,5% van de verkooppunten leeg. Dit is, na Limburg, het hoogste percentage in Nederland. Per 1.000 inwoners hebben Almelo en Oldenzaal de meeste winkels leeg staan (2,1) en Staphorst en Olst-Wijhe de minste (0,4). Van het totale winkeloppervlak staat 9,1% leeg.

Winkelleegstand in Overijssel hoog

1.314 verkooppunten in Overijssel staan in januari 2017 leegEen pand wordt als leegstand geregistreerd indien het redelijkerwijs de verwachting is dat in het (leegstaande) pand een verkooppunt in de detailhandel, horeca of consument gerichte dienstverlening zal terugkomen. Binnen een winkelgebied geldt het criterium dat een pand als winkel in gebruik moet zijn geweest en nu daadwerkelijk leeg staat of dat een pand is niet meer als winkel of horeca in gebruik, maar op het pand staat wel aangegeven dat het te koop/te huur is (als verkooppunt). Buiten winkelgebieden moeten beide criteria gelden: er moet een verkooppunt in gezeten hebben en er moet daadwerkelijk te koop/te huur of verkocht/verhuurd op het pand staan.. Dit is 8,5% van alle winkels in Overijssel. Landelijk bedraagt het percentage leegstaande verkooppunten 7,2. Alleen de provincie Limburg heeft een hoger percentage winkelleegstand dan Overijssel. Tot 2015 vond in alle provincies in Nederland een groei van de winkelleegstand plaats. In 2017 is bij de meeste provincies een daling van het aantal leegstaande verkooppunten te zien. In Overijssel is het percentage in 2017 ten opzichte van het jaar daarvoor niet veranderd.

Figuur 1: Ontwikkeling leegstand verkooppunten per provincie, 2014-2017 (%)

Figuur 1: Ontwikkeling leegstand verkooppunten per provincie, 2014-2017 (%)

Bron: Locatus

Cijfers bij figuur 1 (pdf, 54 kB)

Meeste leegstaande winkels in Almelo

Gemiddeld in Nederland staat er 1 verkooppunt leeg per 1.000 inwoners. Gemiddeld in Overijssel is dit 1,1. Almelo en Oldenzaal hebben gemiddeld 2,1 leegstaande verkooppunten per 1.000 inwoners, Staphorst en Olst-Wijhe 0,4.

Figuur 2: Leegstaande verkooppunten per 1.000 inwoners per gemeente in Overijssel, januari 2017 (aantallen)

Figuur 2: Leegstaande verkooppunten per 1.000 inwoners per gemeente in Overijssel, januari 2017 (aantallen)

Bron: Locatus

Cijfers bij figuur 2 (pdf, 54 kB)

In Almelo staan 149 verkooppunten leeg (14,3% van alle verkooppunten), terwijl in Staphorst slechts 6 verkooppunten leegstaan (3,2% van alle winkelpanden). Op kaart 1 is te zien hoeveel verkooppunten per gemeente leegstaan, wat het percentage is van de leegstand en of er een daling ten opzichte van januari 2016 is opgetreden.

Kaart 1: Winkelleegstand in Overijssel, januari 2017

Kaart 1: Winkelleegstand in Overijssel, januari 2017

Bron: Locatus

Uitvergroting  van en cijfers bij kaart 1 (pdf, 153 kB)

In 15 gemeenten stijging leegstand winkelverkoopvloeroppervlak

Hiervoor is behandeld hoeveel winkelpanden leegstaan in Overijssel. Maar wat betekent dat voor het aantal vierkante meters winkelverkoopvloeroppervlak? 320.849 m2 van het winkelverkoopvloeroppervlak in de detailhandel in Overijssel staat leeg. Dit is 9,1% van het totale winkelverkoopvloeroppervlak. In Nederland bedraagt het percentage leegstand van het winkelverkoopvloeroppervlak 7,8. In vergelijking met januari 2016 is het leegstandpercentage in 15 Overijsselse gemeenten gegroeid. In de andere 10 gemeenten is het leegstandspercentage het afgelopen jaar gedaald.

Figuur 3: Leegstand detailhandel per gemeente in Overijssel, januari 2016 en 2017 (% van winkelverkoopvloeroppervlak)

Figuur 3: Leegstand detailhandel per gemeente in Overijssel, januari 2016 en 2017 (% van winkelverkoopvloeroppervlak)

Bron: Locatus

Cijfers bij figuur 3 (pdf, 59 kB)

Bron:

  • Locatus, Winkelleegstand 2017, de kale feiten over leegstand in Nederland, Woerden, januari 2017