Trends in de werkloosheidsontwikkeling in Overijssel

Gepubliceerd op 10 april 2017

In 2016 bedroeg het werkloosheidspercentage in Overijssel 6,3. Dit is iets hoger dan gemiddeld in Nederland (6%). Van de Overijsselse regio’s had alleen Noord-Overijssel een lager werkloosheidspercentage dan het Nederlandse gemiddelde, namelijk 5,8.

Sinds 2014 daalt het percentage lager en middelbaar opgeleide werklozen in Overijssel. Het percentage hoger opgeleide werklozen blijft stabiel.

Werkloosheid naar opleidingsniveau

Het percentage lager opgeleide werklozen is in Overijssel gelijk aan het landelijke percentage (9,9). Het percentage werklozen in deze groep daalt sinds 2014. Onder de hoger opgeleiden was er in 2016 ‘slechts’ 3,7% werkloos. Wat opvalt, is dat terwijl voor de lager- en middelbaar opgeleiden het werkloosheidspercentage in 2016 daalde ten opzichte van 2014, dit voor hoger opgeleiden stabiel is gebleven.

Figuur 1: Werkloosheid naar onderwijsniveau in Nederland en Overijssel, 2011-2016 (%)

Figuur 1: Werkloosheid naar onderwijsniveau in Nederland en Overijssel, 2011-2016 (%)

Bron: CBS

Werkloosheid naar leeftijd

Werkloosheid bij jongeren (15-25 jaar) is hoger dan bij andere leeftijdsgroepen. Sinds 2013 heeft het werkloosheidspercentage onder de jongeren in Overijssel echter een daling meegemaakt. In 2016 daalde het naar 11,2. Werkloosheid bij de oudere leeftijdsgroep (45-75 jaar) daalt minder snel. En de daling van het werkloosheidspercentage onder ouderen zet zich pas in 2016 voor het eerst voorzichtig in.

Figuur 2: Werkloosheidspercentage naar leeftijd in Nederland en Overijssel, 2011-2016 (%)

Figuur 2: Werkloosheidspercentage naar leeftijd in Nederland en Overijssel, 2011-2016 (%)

Bron: CBS

Werkloosheid per regio

In totaal was het werkloosheidspercentage in Overijssel in 2016 iets hoger dan gemiddeld in Nederland (6 in Nederland en 6,3 in Overijssel). In de regio’s in Overijssel daalt de werkloosheid iets minder snel dan in Nederland. Noord-Overijssel kent het laagste werkloosheidspercentage in Overijssel (5,8). Dit is ook lager dan het landelijk gemiddelde.

Figuur 3: Werkloosheidspercentage per regio in Overijssel, 2015-2016 (%)

Figuur 3: Werkloosheidspercentage per regio in Overijssel, 2015-2016 (%)

Bron: CBS

Werkloosheid per gemeente

Er zijn grote verschillen in werkloosheidspercentages onder de gemeenten in Overijssel. In 2016 had Enschede het hoogste werkloosheidspercentage (8,6) en Olst-Wijhe en Zwartewaterland het laagste (4,4). In de meeste gemeenten is de werkloosheid in 2016 gedaald ten opzichte van 2015, behalve in Enschede en Haaksbergen. Ondanks dat het werkloosheidspercentage in Overijssel iets hoger ligt dan in Nederland, ligt er in 18 van de 25 Overijsselse gemeenten het werkloosheidspercentage lager dan het Nederlands gemiddelde (in 2016). In de gemeenten Almelo, Hengelo en Olst-Wijhe is in 2016 het werkloosheidspercentage het meest gedaald ten opzichte van 2015.

Figuur 4: Werkloosheidspercentage per gemeente in Overijssel, 2015-2016 (%)

Figuur 4: Werkloosheidspercentage per gemeente in Overijssel, 2015-2016 (%)

Bron: CBS

Het stimuleren van arbeidsmobiliteit, meer flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en leven lang leren is in een snel veranderende arbeidsmarkt van belang om de Overijsselse beroepsbevolking aan het werk te hebben en te houden. Daar voert de provincie Overijssel beleid op.