Trends in de arbeidsdeelname in Overijssel

Gepubliceerd op 10 april 2017

Hoe zit de beroepsbevolking in Overijssel in elkaar? Wat zijn de verschillen met Nederland?

In 2016 was de bruto arbeidsparticipatieHet aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking. De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. in Overijssel (70,6%) iets hoger dan gemiddeld in Nederland (70%). Het opleidingsniveau van de Overijsselse beroepsbevolking was iets lager dan gemiddeld in Nederland. Er waren meer middelbaar opgeleiden en minder hoger opgeleiden.

Bruto arbeidsparticipatie in Overijssel hoger dan gemiddeld in Nederland

De bruto arbeidsparticipatie omvat de werkende en werkloze beroepsbevolking als percentage van de beroepsgeschikte bevolking en is een indicator voor het totale arbeidspotentieel dat binnen de economie beschikbaar is. De arbeidsparticipatie in Nederland behoort tot een van de hoogste in Europa. In 2016 bedroeg de bruto arbeidsparticipatie 70%.
Van de Nederlandse provincies stond Overijssel op de vijfde plaats met een bruto arbeidsparticipatie van 71,6%. De bruto arbeidsparticipatie in Noord-Overijssel (72,4%) en Zuidwest-Overijssel (71,5%) was ruim hoger dan gemiddeld in Nederland, terwijl deze in Twente (69,4%) iets lager was dan het Nederlandse gemiddelde.
De bruto arbeidsparticipatie is de afgelopen jaren vrij constant geweest. Dit is opvallend, omdat normaal gesproken tijdens een economische neergang mensen ontmoedigd raken en zich niet meer aanbieden op de arbeidsmarkt.

Figuur 1: Bruto arbeidsparticipatie in Nederland, Overijssel en de Overijsselse regio’s naar geslacht, 2012-2016 (% van de beroepsbevolking)

Figuur 1: Bruto arbeidsparticipatie in Nederland, Overijssel en de Overijsselse regio’s naar geslacht, 2012-2016 (% van de beroepsbevolking)

Bron: CBS

Middelbaar opgeleiden hebben grootste aandeel in beroepsbevolking

De beroepsbevolking in Overijssel is iets lager opgeleid dan gemiddeld in Nederland. Zo telt Overijssel in 2016 relatief minder hoger opgeleiden (hbo- en wo-opleidingsniveau) dan gemiddeld in Nederland (respectievelijk 31,4 en 34,8%) en meer lager opgeleiden (respectievelijk 22,5% en 22%). De middelbaar opgeleiden nemen het grootste aandeel in de beroepsbevolking in, bijna 45%.

Figuur 2: Ontwikkeling opleidingsniveau beroepsbevolking in Overijssel en Nederland 2007-2016 (%)

Figuur 2: Ontwikkeling opleidingsniveau beroepsbevolking in Overijssel en Nederland 2007-2016 (%)

Bron: CBS

Bijna twee derde van alle 15- tot 75-jarigen had in 2016 betaald werk

In 2016 had bijna twee derde van alle 15- tot 75-jarigen betaald werk. Met 68,7% was de netto arbeidsparticipatieNetto arbeidsparticipatie is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). het hoogst in de provincie Utrecht. Met 66,2% netto arbeidsparticipatie stond Overijssel op de vijfde plaats. In Nederland bedroeg de netto arbeidsparticipatie 65,8%.

Figuur 2: Netto arbeidsparticipatie in Nederland, Overijssel en Overijsselse regio’s naar geslacht, 2012-2016 (% van de beroepsbevolking)

Figuur 2: Netto arbeidsparticipatie in Nederland, Overijssel en Overijsselse regio’s naar geslacht, 2012-2016 (% van de beroepsbevolking)

Bron: CBS

Het stimuleren van arbeidsmobiliteit, meer flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en leven lang leren is in een snel veranderende arbeidsmarkt van belang om de Overijsselse beroepsbevolking aan het werk te hebben en te houden. Daar voert de provincie Overijssel beleid op.