Overijssel wil groeien naar een circulaire economie

Gepubliceerd op 13 december 2018

Provincie Overijssel wil in 2050 de economie volledig laten draaien op producten en grondstoffen die nog een keer gebruikt kunnen worden. De groei naar een circulaire economie is nodig omdat grondstoffen langzaam opraken. Zoals grondstoffen voor elektrische apparaten en kleding. De overgang naar een circulaire economie biedt tegelijk kansen voor samenwerking, vernieuwing en verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving.

Grondstofstromenanalyse

Om te kunnen groeien naar een circulaire economie is het belangrijk om te weten welke en hoeveel grondstoffen nu gebruikt worden in Overijssel. Provincie Overijssel heeft onderzoek gedaan naar grondstofverbruik van verschillende bedrijfssectoren. Van de sectoren bouw en infrastructuur, kunststoffen, consumententextiel, biomassa en voedsel is onderzocht welke grondstoffen worden gebruikt. Ook is onderzocht welke reststoffen of afvalstromen daarbij vrijkomen. In de grondstofstromenanalyse zijn de resultaten van het onderzoek online te bekijken.

Circulaire economie

Een circulaire economie vraagt om een andere manier van denken. Bijvoorbeeld door bij het ontwerp van een product al rekening te houden met hergebruik. Nu is de economie voor een groot deel gericht op een lineaire keten. Dit houdt in dat basisgrondstoffen worden gebruikt en er afval overblijft (figuur 1). In een circulaire economie worden zoveel mogelijk producten en grondstoffen opnieuw gebruikt op een manier dat de waarde zo goed mogelijk behouden blijft (figuur 2). Dit zorgt ervoor dat er minder tot geen nieuwe grondstoffen meer nodig zijn om producten te maken. En dat we veel minder afval produceren.

Figuur 1, Lineaire keten

Figuur 1, Lineaire keten

Figuur 2, Circulaire economieFiguur 2 Circulaire economie