Onderzoek naar Ondernemersvriendelijkheid: ondernemersklimaat verbeterd

Gepubliceerd op 22 november 2018

Onderzoek naar Ondernemersvriendelijkheid: ondernemersklimaat verbeterd

Provincie Overijssel doet regelmatig onderzoek naar de effecten van het economisch beleid op ondernemers. Hierbij ondervraagt de provincie ondernemers over verschillende onderdelen van het beleid. Uit de meest recente peiling blijkt dat het ondernemersklimaat op veel onderdelen is verbeterd. Kapitaal is makkelijker toegankelijk en ondernemers hebben minder zorg over de continuïteit van hun onderneming. De uitdaging voor ondernemers zit nu vooral in de beschikbaarheid van goed personeel.

In mei en juni 2018 is het onderzoek uitgevoerd onder het ondernemerspanel. Dit panel bestaat uit ondernemers in Overijssel uit alle branches en alle bedrijfsgroottes. De resultaten van de Overijsselse ondernemers worden vergeleken met ondernemers uit de rest van Nederland en met de resultaten van 2016.

Fysieke omgeving

Ondernemers in Overijssel vinden een goede internetvoorziening, bereikbaarheid met de auto en parkeervoorziening de belangrijkste aspecten van de fysieke omgeving. Deze onderdelen worden in Overijssel goed gewaardeerd; 91% van de ondernemers is positief over de bereikbaarheid met de auto, 85% vindt de toegang tot internet goed en 70% is positief over de parkeervoorzieningen.

Kapitaal en continuïteit

Ondernemers merken dat de economie in de afgelopen twee jaar is gegroeid. Zo komen Overijsselse ondernemers in 2018 makkelijker aan kapitaal dan in 2016. In 2016 vond 34% van de Overijsselse ondernemers het moeilijk om aan kapitaal te komen, in 2018 is dat nog maar 17%. Meer dan in de rest van Nederland maken Overijsselse ondernemers gebruik van hun eigen netwerk voor de toegang tot kapitaal.

Overijsselse ondernemers vinden het in 2018 moeilijker om aan voldoende gekwalificeerd personeel te komen dan in 2016. De ondersteuning hiervoor zoeken ze vooral in hun eigen netwerk of bij uitzendbureaus.

Vergeleken met 2016 vinden ondernemers het makkelijker om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. De helft van de ondernemers heeft geen ondersteunende faciliteiten nodig voor het ondernemerschap. 4% van de ondernemers in Overijssel maakt gebruik van de provinciale faciliteiten rond ondernemerschap. Dat is meer dan in de rest van Nederland, waar slechts 1% van de ondernemers gebruik maakt van provinciale faciliteiten.

afbeelding 4 Overijsselse ondernemers komen in 2018 makkelijker aan kapitaal

Kennis

Ondernemers in Overijssel hebben het meest behoefte aan kennis over financiële zaken, vernieuwing, ondernemerschap en innovatie. Ze zoeken die kennis vooral in hun eigen netwerk (54%), bij een ondernemersvereniging (25%) of bij de Rijksoverheid (17%).

Contact met de overheid

Net als in de rest van Nederland ervaren ook Overijsselse ondernemers de regel- en lastendruk als hoog. In vergelijking met 2016 is het percentage ondernemers dat de regel- en lastendruk als hoog ervaart wel kleiner geworden.

Ondernemers hebben niet vaak contact met de overheid; ruim de helft van de ondernemers heeft in het afgelopen jaar geen contact gehad met een overheidsinstantie. Van de Overijsselse ondernemers die wel in contact zijn geweest met de overheid heeft 9 procent contact gehad met de provincie. Ze waarderen dit contact met een 6,8; dit is een stijging ten opzichte van 2016 (6,2) en een hogere waardering dan in de rest van Nederland (6,5).

Het vertrouwen van ondernemers in de politiek is gestegen. 63% van de Overijsselse ondernemers geeft aan vertrouwen te hebben in de provinciale politiek. Voor het algemene beeld van de ondernemersvriendelijkheid van de Provincie Overijssel geven de ondernemers een 5,8.

Innovatie en vernieuwing

Om mee te blijven doen is innovatie en vernieuwing belangrijk. Met innovatie bedoelen we het ontwikkelen van de product/diensten-portfolio, met vernieuwing doelen we op het constant aanpassen van de bedrijfsstructuur. In Overijssel geeft tweederde van de ondernemers aan dat het lukt om te innoveren en/of te vernieuwen.

Ondernemers maken veel gebruik van hun eigen netwerk (41%) bij innovatie en vernieuwing. Overijsselse ondernemers maken vaker dan landelijk gemiddeld gebruik van de mogelijkheden die de gemeente hiervoor biedt. In Overijssel is dit 8%, ten opzichte van 3% landelijk. 4% van de Overijsselse ondernemers zoekt op dit punt ondersteuning bij de provincie en de ondernemers uit de rest van Nederland doen dat in 2% van de gevallen.