Familiebedrijven in Overijssel

Gepubliceerd op 22 mei 2017

Het team Beleidsinformatie van de provincie Overijssel en het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim hebben samengewerkt met het Centraal Bureau voor de Statistiek om een unieke dataset samen te stellen over familiebedrijven in de provincie Overijssel. Hiermee is Overijssel de eerste provincie in Nederland waarvoor gegevens over familiebedrijven op een gedetailleerd niveau beschikbaar zijn.

De cijfers (zie figuur 1) bevestigen het grote belang van familiebedrijven voor de economie van Overijssel en laten zien in welke bedrijfstakken deze familiebedrijven actief zijn.

Figuur 1: Aandeel vestigingen van familiebedrijven naar bedrijfstak in Overijssel, 1 januari 2016 (%)

Figuur 1 Aandeel vestigingen familiebedrijven naar bedrijfstak Overijssel, 1 januari 2016 (%)

Bron: CBS

Bekijk hier de cijfers bij figuur 1 (png, 10 kB)

In vergelijking tot andere provincies hebben in Overijssel meer werknemers een baan bij een familiebedrijf.

In de uitgebreide, interactieve presentatie van de resultaten van het onderzoek worden de vragen beantwoord over de kenmerken van familiebedrijven, de kenmerken van banen en werknemers bij familiebedrijven en de bijdrage van familiebedrijven aan de Overijsselse economie.
Bekijk de factsheet met een selectie van deze cijfers.

Overijssel behoort tot de provincies met relatief veel vestigingen van familiebedrijven

Begin 2016 bedroeg 70% van alle bedrijfsvestigingen in Overijssel vestigingen van familiebedrijven Exclusief vestigingen van ondernemersgroepen met 1 werkzame persoon.. Dit is meer dan gemiddeld in Nederland (66%). Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben. Alle familiebedrijven samen hebben 25.720 vestigingen in Overijssel. Overijssel behoort tot de provincies met relatief veel vestigingen van familiebedrijven. De landbouw, bosbouw en visserij heeft een aanzienlijk aandeel in de provincie Overijssel (95%). Ook de financiële dienstverlening en horeca hebben in Overijssel een groot aandeel (83%).

24 miljard euro omzet door familiebedrijven

Op basis van nieuw onderzoek heeft het CBS berekend dat Overijsselse familiebedrijvenEen familiebedrijf is een bedrijf waarbij één familie direct of indirect een meerderheid van zeggenschap heeft en formeel betrokken is bij het bestuur. in 2015 ruim 24 miljard euro omzet realiseerden. Dit komt neer op 40 procent van de omzet van alle bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven met meer dan 1 werkzame persoon (zogenaamde ‘business economy’). In de provincie Overijssel hebben familiebedrijven samen met de provincies Friesland en Gelderland met 40 procent het hoogste aandeel in de omzet per provincie (in Nederland was dat 27%). In alle sectoren realiseerden familiebedrijven meer omzet in Overijssel in vergelijking met Nederlandse sectoren. In Overijssel realiseerden familiebedrijven het hoogste omzet in de sectoren horeca (72%) en bouwnijverheid (62%).

Figuur 2: Aandeel familiebedrijven in omzet in het niet-financiële bedrijfsleven per bedrijfstak, in Overijssel en Nederland, 2015 (%)

Figuur 2 Aandeel familiebedrijven in omzet niet-financiële bedrijfsleven per bedrijfstak in Overijssel en Nederland, 2015 (%)

Bron: CBS

Bekijk hier de cijfers bij figuur 2 (png, 10 kB)

Aandacht voor familiebedrijven in de provincie Overijssel

Voor een krachtige economie zijn vitale familiebedrijven met groeiambitie noodzakelijk. Daarom is strategisch ondernemerschap met aandacht voor innovatie, groei en internationalisering noodzakelijk.

Gedeputeerde Eddy van Hijum: “Familiebedrijven vormen veruit het grootste deel van het bedrijfsleven en zijn daarom een belangrijke factor voor onze Overijsselse economie. Daarnaast hebben familiebedrijven vanwege hun lokale betrokkenheid veelal ook een grote maatschappelijke waarde. Samen met de Hogescholen Windesheim en Saxion, VNO/NCW en MKB Nederland willen we dan ook als eerste provincie in Nederland gemeenschappelijk ondersteuning bieden bij de vernieuwing en groei van het familiebedrijf. Op korte termijn starten we met een project waarbij familiebedrijven geholpen worden om externe deskundigheid bij het bestuur van het bedrijf te betrekken. Ook ondersteuning op het gebied van bedrijfsopvolging wordt opgestart.”

In 2016 werd door Provinciale Staten van Overijssel het investeringsvoorstel ‘Versterken MKB en ondernemerschap’ aangenomen. Dit voorstel heeft als doel het behouden en waar mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid in de provincie Overijssel. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit zes actielijnen. Eén daarvan is specifiek gericht op familiebedrijven. Hierin kunnen familiebedrijven ondersteuning krijgen bij het (her)inrichten van de bestuursstructuur en bij bedrijfsopvolging.