De economie in Overijssel is in 2017 gegroeid

Gepubliceerd op 14 november 2018

In 2017 groeide de economie in Overijssel met 3,4 procent. Een grotere groei dan in de jaren ervoor. In Nederland was de economische groei 3,2 procent. In bijna alle provincies ging het de goede kant op. Alleen in Groningen kromp de economie, omdat er minder aardgas werd gewonnen dan in het voorgaande jaar. Ook in Drenthe en Friesland is de economische groei hierdoor geremd.

Overijssel op de vierde plaats

Het verschil in economische groei tussen de provincies was in 2017 groter dan in 2016. De groei was het grootst in Flevoland (4,2 procent), Noord-Holland (3,7 procent) en Noord-Brabant (3,7 procent). Overijssel volgde op de 4e plaats met 3,4 procent groei. Het Nederlands gemiddelde was 3,2 procent.

Groei per Overijsselse regio

Voor nauwkeurig onderzoek zijn de gemeenten in Overijssel opgedeeld in 3 COROP-gebieden: Twente, Noord-Overijssel en Zuid-Overijssel. De Coördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma (COROP) bedacht de indeling van de gebieden in 1971, vandaar de naam. Nederland heeft in totaal 40 COROP-gebieden, waarvan 3 in Overijssel.

Twente en Noord-Overijssel

In Twente was de economische groei van de 3 gebieden het grootst (3,6 procent), net als in 2016 en 2015. In de jaren 2012-2014 was de groei groter in Noord-Overijssel.

Noord-Overijssel en Zuidwest-Overijssel

In Noord-Overijssel groeide de economie 3,2 procent en in Zuidwest-Overijssel was dit 3,1 procent. In de jaren 2015-2017 was het verschil tussen de drie gebieden kleiner dan in de jaren 2012-2014.

Deze grafiek toont de economische groei in Nederland, Overijssel en de Overijsselse COROP-gebieden 2012-2017

Economische groei in Nederland, Overijssel en de Overijsselse COROP-gebieden, 2012-2017 (%)

  • De economische groei bedroeg voor Nederland in 2012 -1,1%, in 2013 -0,2%, in 2014 1,4%, in 2015 2,3%, in 2016 2,2% en in 2017 3,2%
  • De economische groei bedroeg voor Overijssel in 2012 -3,4%, in 2013 -1,1%, in 2014 1,4%, in 2015 2,3%, in 2016 2,6% en in 2017 3,4%
  • De economische groei bedroeg voor Noord-Overijssel in 2012 -2,5%, in 2013 -0,5%, in 2014 2,6%, in 2015 2,8%, in 2016 2,6% en in 2017 3,2%
  • De economische groei bedroeg voor Zuidwest-Overijssel in 2012 -5,1%, in 2013  0,5%, in 2014 1,3%, in 2015 2,4%, in 2016 2,4% en in 2017 3,1%
  • De economische groei bedroeg voor Twente in 2012 -3,5%, in 2013 -1,6%, in 2014 0,7%, in 2015 2,9%, in 2016 2,8% en in 2017 3,6%

De cijfers voor 2017 zijn voorlopige cijfers.

Bron: CBS