Overijsselse economie groeit met 2,6 procent in 2016

Gepubliceerd op 6 juni 2017

In vrijwel alle provincies was er in 2016 sprake van economische groei. Alleen in de provincie Groningen zorgde een afname in de productie van aardgas voor krimp. De Nederlandse economie als geheel groeide met 2,2 procent in 2016. De Overijsselse economie groeide met 2,6 procent. Het Bruto Regionaal Product (BRP) van Overijssel bedroeg in 2015 € 37,2 miljard. Hiermee draagt de provincie voor 5,5% bij aan het Bruto Binnenlands Product van Nederland.

Economische groei in alle Overijsselse regio’s

De economische ontwikkeling van de Nederlandse provincies lag, zonder de delfstoffenwinning, dicht bij elkaar. De Overijsselse economie groeide met 2,6 procent. Dit is na Noord-Holland de hoogste groei in Nederland en dus ook hoger dan gemiddeld in Nederland (2,2 procent). Wat opvalt in de afgelopen vijf jaar is dat bij de groei van de economie (in 2011, 2014-2016) de Overijsselse economie harder groeide dan gemiddeld in Nederland. Maar in geval van de economische krimp (in 2012 en 2013), kromp de Overijsselse economie harder dan gemiddeld in Nederland. Voor de groei van de Overijsselse economie in 2016 geeft het CBS als uitleg dat deze te danken is aan relatief omvangrijke industriesector.

De groei in de Overijsselse COROP-gebiedenNederland is ingedeeld in 40 COROP-gebieden (pdf, 877 kB) die bestaan uit meerdere aangrenzende gemeenten. De indeling in COROP-gebieden is een regionaal niveau tussen provincies en gemeenten in. Het CBS gebruikt de indeling voor regionaal onderzoek. De naam COROP is een afkorting van COördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma. Deze commissie ontwierp de indeling in COROP-gebieden in 1971 in 2016 verschilde niet veel van elkaar (variërend van 2,3 tot 2,7 procent), terwijl in 2011-2014 de regio’s veel meer verschil kenden met betrekking tot de economische groei.

Figuur 1: Economische groei in Nederland, Overijssel en de Overijsselse COROP-gebieden, 2011-2016 (%)

Figuur 1: Economische groei in Nederland, Overijssel en de Overijsselse COROP-gebieden, 2011-2016 (%)

*voorlopige cijfers
Bron: CBS

Bekijk hier de cijfers bij figuur 1 (pdf, 53 kB)

Bruto Regionaal Product van de Overijsselse regio’s

Het Bruto Regionaal Product (BRP) van Overijssel bedroeg in 2015 € 37,2 miljard. Hiermee draagt de provincie voor 5,5% bij aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Nederland.

De bijdragen van de Overijsselse COROP-gebieden aan het BBP van Nederland zien er als volgt uit:

  • met het BRP van € 13 miljard draagt Noord-Overijssel voor 1,9% bij aan het BBP van Nederland
  • met het BRP van € 4,7 miljard draagt Zuidwest-Overijssel voor 0,7% bij aan het BBP van Nederland
  • met het BRP van € 19,5 miljard draagt Twente voor 2,9% bij aan het BBP van Nederland.  Figuur 2: Bruto regionaal product in de COROP-gebieden in Overijssel, 2015 (miljard euro)

Figuur 2: Bruto regionaal product in de COROP-gebieden in Overijssel, 2015 (miljard euro)

Figuur 2: Bruto regionaal product in de COROP-gebieden in Overijssel, 2015 (miljard euro)

Bron: CBS

Bekijk hier de cijfers bij figuur 2 (pdf, 51 kB)

Om het welvaartsniveau van regio’s met elkaar te kunnen vergelijken, wordt vaak het BRP per inwoner gebruikt. Dat is als het ware de totale winst per Overijsselaar die het voorgaande jaar werd gemaakt met de verkoop van producten en diensten. In Overijssel bedroeg het BRP per inwoner in 2015 € 32.573, in Nederland was dat € 39.936. In alle COROP-gebieden van Overijssel is het BRP per inwoner lager dan gemiddeld in Nederland.

Figuur 3: Bruto binnenlands product per inwoner in Nederland, Overijssel en de Overijsselse COROP-gebieden, 2011 en 2015 (euro)

Figuur 3 Bruto binnenlands product per inwoner in Nederland, Overijssel en de Overijsselse COROP-gebieden, 2011 en 2015 (euro)

Bron: CBS

Bekijk hier de cijfers bij figuur 3 (pdf, 53 kB)