Banen in Overijssel tijdens de crisis: een sectoranalyse

Gepubliceerd op 13 maart 2017

We kijken terug om te zien hoe de verschillende sectoren zich herstellen. In 2008 groeit het aantal banen in bijna elke sector. Een sterk contrast met de jaren 2013 en 2014 waarin een grote meerderheid van de sectoren krimpt. Tussen april 2015 en april 2016 is het aantal arbeidsplaatsen in Overijssel met 0,8% gestegen. In 2016 zijn er nog 2.900 banen minder dan in 2008, voor de crisis. Het is het tweede jaar op rij van (licht) herstel na de daling tussen 2011 en 2014.

Grote ongelijkheid tussen sectoren

Niet elke sector reageert hetzelfde op de crisis. Sommige kennen een minder grote daling van het aantal banen en in enkele sectoren zijn de effecten pas later zichtbaar.
De sectoren die weinig last hebben gehad van de crisis zijn de sectoren ‘informatie en communicatie’, ‘cultuur, sport en recreatie’ en de ‘horeca’.
Sommige commerciële diensten, zoals de sector 'advisering, onderzoek' en de sector ‘verhuur van roerende goederen’ en ‘overige zakelijke dienstverlening’ krompen alleen rond 2014.
De ‘handel’ heeft vooral last van de crisis in 2009, 2010 en 2013.
De sectoren ‘bouw’, ‘verhuur/handel onroerend goed’, ‘financiële instellingen’ en  ‘industrie’ zijn tijdens de crisis veel banen kwijtgeraakt. Voor de bouw is het een direct effect van een kelderende woning- en vastgoedmarkt. De financiële crisis is de aanleiding geweest voor banken om te bezuinigen. Ook is er sprake van oplopende automatisering, dit speelt ook in de industrie.
Voor de ‘bouw’ en ‘verhuur/handel onroerend goed’ is de crisis achter de rug: ze hebben beide in 2016 een positieve groei van het aantal banen. In de sectoren ‘overheid’ en ‘zorg’ is nog geen herstel zichtbaar; bezuinigingsmaatregelen in deze sectoren hebben pas later effect waardoor ze later beginnen met krimpen maar ook met later zijn met hun herstel.

Figuur 1: Ontwikkeling jaarlijkse groei van het aantal banen per sector in Overijssel, 2008-2016 (%)

Bron: BIRO

Cijfers bij figuur 1 (pdf, 72 kB)