Cultuur in Overijssel

Gepubliceerd op 29 maart 2018

De provincie vindt het belangrijk dat er voldoende cultuuraanbod in Overijssel aanwezig is. Daarom heeft de provincie onderzoek gedaan naar de tevredenheid van Overijsselaars over het cultuuraanbod.

Inwoners van Overijssel tevreden over cultuuraanbod

Ruim driekwart van de inwoners van Overijssel is tevreden over het culturele aanbod in de regio. In 2017 vindt 78% van de inwoners dat er voldoende aanbod is in de eigen regio. In Nederland is dit 76%. Ook vindt 78% van de Overijsselaars het culturele aanbod divers. In Nederland is dit 74%.

Overijsselaar tevreden over cultuuraanbod

Hoogste waardering cultureel aanbod in West-Overijssel

Van de inwoners van West-Overijssel geeft 82% aan dat er in hun regio voldoende cultureel aanbod is. Dit is meer dan in Twente (74%). Ook het verschil in aanbod wordt in West-Overijssel beter gewaardeerd dan in Twente.

Jongeren en laagopgeleiden zijn minder tevreden

Jongeren tussen de 18 en 24 jaar en laagopgeleiden zijn in het algemeen minder tevreden over zowel het culturele aanbod als diversiteit in aanbod in Overijssel. (Zie figuur 1.)

Figuur 1 Aandeel inwoners van Overijssel en Nederland dat vindt dat er voldoende aanbod van en keuze in de culturele voorzieningen in de regio is, 2017 (%)

Bron: provincie Overijssel, burgerpanel 2017

Overijsselaars maken vaker gebruik van het cultureel aanbod dan gemiddelde Nederlander

83% van de Overijsselaars heeft in 2016 gebruik gemaakt van een culturele voorziening. Gemiddeld in Nederland maakte 79% gebruik van een culturele voorziening.

Het gebruik van de verschillende soorten culturele aanbiedingen in Overijssel is vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland. Al bezocht de gemiddelde Nederlander vaker een museum. De Overijsselaar maakte in 2016 vaker gebruik van een bibliotheek of archief.

Inwoners in het stedelijk gebied van Overijssel maken het meest gebruik van culturele voorzieningen

Overijsselaars uit het stedelijk gebied maken in de meeste gevallen vaker gebruik van het culturele aanbod dan Overijsselaars uit het landelijk gebied. Inwoners van het stedelijk gebied van Overijssel bezochten in 2016 vaker een bioscoop, theater, poppodium of museum.

In West-Overijssel bezoekt men meer festivals en evenementen dan in Twente. Maar in Twente wordt vaker dan in West-Overijssel een bioscoop bezocht. (Zie figuur 2.)

Figuur 2: gebruik van culturele voorzieningen door inwoners van Overijssel, de Overijsselse gebieden en Nederland, 2017

Bron: provincie Overijssel, burgerpanel 2017