Subsidiekaart sociale kwaliteit

Gepubliceerd op 19 februari 2018

Overijssel gelooft in de kracht van goede ideeën vanuit de samenleving en ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Soms financieel, soms met praktische hulp of door ze met elkaar in contact te brengen en kennis te delen via de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel.

Het uitvoeringsprogramma Sociale Kwaliteit loopt tot en met 2019 en richt zich op vier pijlers; Delen en Leren, Zelfstandig leven, Gezond bewegen en Overijssels Noaberschap. De initiatieven die de provincie ondersteunt vallen binnen deze vier pijlers, dragen bij aan de provinciale doelen, zijn gemeente overstijgend en hebben een zelforganiserend vermogen.

In 2016 en 2017 zijn er al mooie resultaten geboekt. De resultaten zijn in kaart gebracht en worden per kwartaal bijgehouden voor een actueel overzicht.

contact

Eenheid Economie en Cultuur

Sociale Kwaliteit

Margreet Hogenkamp

E-mail: m.hogenkamp@overijssel.nl

Telefoonnummer:038 499 7057

Kunt u deze informatie niet lezen?

Dan hebben we hier voor u de relevantie informatie in een los bestand gezet.