Overijsselaar tevreden over cultuuraanbod

Gepubliceerd op 6 augustus 2019

Provincie Overijssel heeft met het burgerpanel onderzocht wat Overijsselaars vinden van het cultuuraanbod. Duidelijk is dat Overijssel op een aantal cultuurthema’s beter scoort dan het gemiddelde in Nederland. Lees hier de opvallendste cijfers van 2018.

Inwoners van Overijssel tevreden over Cultuuraanbod

78% van de inwoners van Overijssel is tevreden over het culturele aanbod in de regio. De afgelopen 5 jaar zijn Overijsselaars altijd meer tevreden geweest dan het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde in 2018 is 72%. Opvallend is dat de inwoners van West-Overijssel en inwoners in het stedelijk gebied het meest tevreden zijn. Jongeren in de leeftijdscategorie van 18 – 24 jaar zijn het minst tevreden over het aanbod. Dit geldt zowel in Nederland als Overijssel.

Inwoners van Overijssel maken veel gebruik van culturele voorzieningen

De afgelopen 5 jaar hebben Overijselaars altijd vaker gebruik gemaakt van culturele voorzieningen dan de rest van Nederland. In 2017 heeft 85% van de Overijsselaars gebruik gemaakt van culturele voorzieningen. Meer dan het landelijk gemiddelde van 80%. Populaire voorzieningen zijn theaters, bioscopen/filmhuizen, festivals en bibliotheken. Wanneer we kijken naar de leeftijdscategorie is opvallend dat bijna alle jongeren gebruik maken van één van de voorzieningen. Zij maken veel gebruik van bioscopen/filmhuizen en poppodia.

Dorpsfeesten en streekgerechten populair als volkscultuur

35% van de Overijsselaars heeft het afgelopen jaar iets met volkscultuur gedaan. In West Overijssel (38%) doet men iets vaker aan volkscultuur dan in Twente (32%). Populaire activiteiten zijn bezoeken van dorpsfeesten en braderieën (25%) en het bereiden van streekgerechten (10%). Dit laatste is een opkomende activiteit en wordt duidelijk meer in Overijssel gedaan dan gemiddeld in Nederland (4%). In het landelijk gebied wordt bijna twee keer zoveel aan volkscultuur gedaan dan in de stad. Reden hiervan is dat men in het landelijk gebied veel vaker dorpsfeesten bezoekt (37% t.o.v. 18% in het stedelijk gebied).

4 op de 10 Overijsselaars actief met kunst en cultuur

Het afgelopen jaar waren 42% van de Overijsselaars actief bezig met kunst en cultuur. Het landelijk gemiddelde ligt op 47%. Populaire activiteiten zijn fotografie, tekenen & schilderen, muziek maken en werken met textiel. Opvallend is dat vrouwen (50%) vaker actief zijn dan mannen (35%). Zij tekenen en schilderen vaker dan mannen en werken ook vaker met textiel of natuurlijke materialen. Ook hoger opgeleiden zijn vaker actief (50%). 15% van de Overijsselaars is actief als vrijwilliger met kunst en cultuur. Landelijk is dit 17%.

Bron: provincie Overijssel, burgerpanel 2018