Uitleg gebruik Bodematlas

Gepubliceerd op 21 november 2016

De bodematlas van de provincie Overijssel bevat verschillende digitale kaarten en informatie met betrekking tot de ondergrond van Overijssel.

Bodematlas starten...

De beschikking over actuele bodeminformatie is randvoorwaarde om te komen tot duurzaam gebruik van de ondergrond en het adequaat ordenen van de ondergrond. De bodematlas biedt de mogelijkheid verschillende kaarten met betrekking tot de ondergrond van Overijssel te raadplegen en te gebruiken.

Gebruik bodematlas

In de rechterbalk van de atlas kunnen verschillende kaartlagen worden aan- en uitgezet door het plaatsen van een vinkje. Door in de legenda op de naam van een kaartlaag te klikken, komt een scherm met uitleg en informatie beschikbaar. In de linkerbalk heeft u de mogelijkheid te zoeken op gemeente, woonplaats, straat en postcode.

Indien de kaartlagen ook beschikbaar worden gesteld als webservice (WMS) dan wordt de link vermeld zodat van de service gebruik kan worden gemaakt in eigen GIS applicaties.

Bodemrapportage

Vanuit de bodematlas kan een bodemrapportage worden gestart. Hiervoor dient de kaartlaag 'bodemverontreiniging' in de map Herstellen, Bodemkwaliteit aan te staan. Bij het opvragen van informatie met de informatiefunctie in de bovenbalk wordt een link naar de bodemrapportage getoond. Hoe u snel een rapportage kunt maken vindt u onder help bij de omgevingsrapportage.

Actualiteit gegevens

Met gemeenten die zelf geen bevoegd gezag Wet bodembescherming zijn en de gemeente Hengelo wisselt de provincie gegevens uit. Deze gegevens zijn ook in de bodematlas beschikbaar. Een overzicht van de actualiteit van de gegevens van de gemeente zijn te downloaden in de rechterbalk.

Bodeminformatie gemeenten

In Overijssel zijn 5 gemeenten (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zelf bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb). Voor bodeminformatie over locaties van deze gemeenten kunt u terecht op de website van de gemeente.


Uitwisseling bodemgegevens met gemeenten